Naslovna

Albanija: Svetska banka – Program oporavka sektora energetike kasni, ciljevi neće biti ispunjeni

16.Jun 2019.

Nedavna revizija Projekta oporavka albanskog sektora energetike, pokrenutog 2015. godine, koju je izvršila Svetska banka, pokazala je da je došlo do kašnjenja u implementaciji delova projekta. Ovo se odnosi na elemente zbog kojih je napretak u imlementaciji ocenjen kao umereno nezadovoljavajući. Ista procena data je u prethodnoj reviziji koju je Banka sprovela pre nekoliko meseci, kada je konstatovano da nije zabeležen značajniji napredak.

Banka je saopštila da nema većih problema u pogledu ekoloških i socijalnih pitanja. Međutim, i dalje postoji kašnjenje u implementaciji glavne komponente projekta, „unapređenje distributivne infrastrukture“, i da ciljevi postavljeni za novembar 2019. godine, kada je predviđeno zatvaranje projekta, i neće biti postignuti. U ovim uslovima, napredak u imlementaciji projekta je umereno nezadovoljavajući. Operator distribucije treba da se pozabavi problemima u sprovođenju projekta, posebno u pogledu radova na postavljanju opreme koja je nabavljenja i kompletiranja novog sistema naplate u najkraćem mogućem roku. Ovo će pomoći da se ubrza realizacija projekta, saopštila je Svetska banka.

S drurge strane, u proceni se naglašava da će blagovremena implementacija sistema merenja na niskom i srednjem naponu doprineti sprovođenju reformi u delu koji se odnosi na smanjenje gubitaka i prihode.

Kada je u pitanju finansijska situacija tri tržišna operatora, Svetska banka procenjuje da je u prethodne tri godine, od početka reforme, finansijska situacija poboljšana u kompanijama KESH i OST. Ovo se, međutim, ne odnosi i na OSHEE.

Veće ministara kasni sa procenom revidiranog plana finansijskog oporavka, koji je trebao biti usvojen u julu 2018. godine. Plan bi trebao postaviti ključne mere za unapređenje finansijskih pokazatelja OSHEE, posebno u pogledu smanjenja gubitaka u periodu  od 2018 – 2021. godine i davanja prioriteta investicijama koje imaju za cilj smanjenje gubitaka, unapređenje kvaliteta distribucije i širenje mreže.

Projekat oporavka sektora energetike pokrenut je 2015. godine, nakon što je Svetska banka obezbedila kredit od 150 miliona evra za albansku Vladu. Projekat ima niz komponenti i trebao bi trajati do novembra ove godine. Do sada je isplaćeno 54% sredstava iz fonda, odnosno oko 74,83 miliona dolara.

Izvor: monitor.al