Naslovna

Srbiji neophodna pomoć evropskih fondova za gašenje termoelektrana na ugalj

16.Jun 2019.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kazao je da je Srbiji neophodna pomoć evropskih fondova za gašenje termoelektrana na ugalj i da se poslednjih godina ulažu značajna sredstva kako bi se to pitanje rešilo.

Trivan je tokom sastanka sa evropskim komesarom za klimatske akcije i energetiku Migelom Ariasom Kanjeteom u okviru Neformalnog sastanka ministara zaštite životne sredine članica EU kazao da su među najznačajnim ekološkim problemima u Srbiji upravljanje otpadom, nedostatak administrativnih kapaciteta i smanjenje zagađenja vazduha iz termoelektrana.

U okviru plenarnog zasedanja Neformalnog sastanka koji se održava u Bukureštu, u Rumuniji održane su sesije posvećene klimatskim promenama i rezultatima Globalne procene stanja biiodiverziteta i ekosistemskih usluga i značaju za EU i Globalni okvir biodiverziteta za period nakon 2020. godine.

Obraćajući se učesnicima skupa, Trivan je ukazao da Srbija trenutno utvrđuje strateški i zakonodavni okvir u oblasti klimatskih promena kroz Nacrt zakona o klimatskim promenama,čije se usvajanje očekuje u narednom periodu, i Strategije za klimatske promene sa Akcionim planom.

„Zakonom o klimatskim promenama Srbija će u svoje zakonodavstvo preneti odredbe relevantnih propisa EU iz date oblasti“, rekao je Trivan i dodao da je važna razmena znanja i dobre komunikacije između pripadnika akademske zajednice, građana, vladinih institucija, organizacija civilnog društva i privatnog sektora.

Trivan se u okviru Neformalnog sastanka, sastao se i sa evropskim komesarom za životnu sredinu Karmenom Velom i ministrima zaštite životne sredine Portugalije, Turske, Slovačke, kao i državnim sekretarom Španije.

U razgovoru sa evropskim komesarom za životnu sredinu Karmenom Velom, Trivan je rekao da su pitanja upravljanja otpadom i prečišćavanja otpadnih voda prioritetna za rešavanje u cilju poboljšanja životne sredine u Srbiji, i da je za Srbiju značajna podrška i pomoć EU u tom procesu.

Evropski komesar Karmen Vela je rekao da je Srbija „dosta uradila po pitanju pregovaranja i usvajanja pregovaračke pozicije za Poglavlje 27“.

„Poručujem Srbiji da ostane na istom dobrom kursu kada je reč o zaštiti životne sredine“, rekao je Vela.

Tokom susreta Trivana i turskog ministra za oblast zaštite životne sredine Murata Kurma predloženo je da se intenzivira saradnja dve zemlje u oblasti ekologije i da se završi priprema Memoranduma o razumevanju dva resorna ministarstva.

Kurma je uputio poziv Trivanu da učestvuje na Konferenciji o otpadu koja će u novembru 2019. godine biti održana u Turskoj.

Izvor: danas.rs