Naslovna

Albanija: Šteta zbog malih hidroelektrana 123 miliona evra

09.Apr 2020.

Oko 123 miliona evra iznosi šteta koju je Državna revizorska institucija ustanovila tokom revizije pojedinih koncesionih govora za izgradnju hidroelektrana.

DRI je na svom sajtu objavila izveštaj Nacionalne agencije za prirodne resurse, u kome su otkriveni brojni problemi u vezi sa koncesionim projektima malih hidroelektrana. Prema DRI, najveći iznos štete, od oko 107 miliona evra, nastao je zbog neosnovanog korišćenja povraćaja PDV-a. Ovaj prekršaj ustanovljen je u 11 slučajeva, zbog nedostatka ili prekoračenja odgovarajućih dozvola za izvođenje radova, na osnovu kojih je obračunat povraćaj PDV-a.

Pored toga, u velikom broju slučajeva utvrđeno je kašnjenje u realizaciji ugovora, odnosno da su radovi u gotovo svim slučajevima završeni posle utvrđenog roka.

Takođe, utvrđeni su brojni problemi u pogledu tehničke neusaglašenosti sa koncesionim projektima.

Izvor: energjia.al