Albanija: Cena električne energije iz vetorelektrana do 3 MW – 75,64 evra po MWh

29. July 2020. / Region energetika

Albanska Regulatorna agencija za energetiku, ERE, odobrila je otkupnu cenu električne energije iz vetroelektrana kapaciteta do 3 MW, koje nisu predmet koncesije. Otkupna cena za ova postrojenja snižena je na osnovu odluke ERE sa 76 evra po MWh na 75,64 evra.

Cene električne energije proizvedene u vetroelektranama i solarnim elektranama postavljene su pre nekoliko godina u cilju promocije ulaganja u sektoru novih obnovljivih izvora. Međutim, dok je u sektoru solarne energije napravljen određeni pomak i realizovani su konkretni projekti u zemlji (što je omogućilo i ažurniju procenu troškova), kada je u pitanju energije vetra u Albaniji do sada nije realizovan ni jedan projekat.

ERE je saopštio da su tri kompanije 2019. godine dobile konačno odobrenje Ministarstva za infrastrukturu i energetiku za izgradnju vetroelektrana snage do 3 MW. U pitanju su kompanije WINDSBAB, MAX ENERGY i SEMAN EOLIK.

U odluci ERE, kojom se snižava cena električne energije proizvedene u vetroelektranama, navodi se da su smanjeni troškovi ulaganja u energiju vetra u odnosu na 2017. godinu, kada je otkupna cena bila postavljena na 76 evra po MWh.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF