Albanija: Da bi se realizovao listing OSHEE, snabdevač će biti prodat strateškom investitoru

21. December 2018. / Region energetika

Strateški plan reforme energetskog sektora Albanije donosi niz važnih inicijativa, uključujući konačno rešenje pitanja dugovanja javnih kompanija koje bi trebale biti listirane na berzi. U skladu sa planom koji je pre nekoliko dana usvojila Vlada, definisane su obaveze svih igrača na tržištu, uključujući javne energetskie kompanija i regulatornu agenciju ERE.

Listing kompanije OSHEE

Usvojeni dokument predviđa uslove za listing kompanije OSHEE na berzi. Za to je neophodno sprovesti puno restrukturiranje distirbucije, započetu u martu 2018. godine. Pravna podela OSHEE, kao i potpuna funkcionalna podela, trebala bi biti sprovedena u najkraćem roku. Ovo uključuje operativne sporazume između novoosnovanih kompanija, kao i raspodelu imovine i rešenje problema neizmirenih obaveza i međusobnih dugovanja.

Pored toga, usvojena je odluka o raspisivanju javne ponude koja bi trebala dovesti do privatizacije snabdevača, od strane strateškog investitora, što će omogućiti njegovu transformaciju u privatnu i konkurentnu kompaniju, kao i prodaju manjinskog udela u nacionalnom operatoru prenosnog sistema, uz zadržavanje kontrolnog paketa akcija u državnom vlasništvu.

U dokumentu se navodi da će procenu i raspodelu imovine novih kompanija sprovoditi nezavisni revizor.

Dugovi javnih ustanova prema energetskim kompanijama

Brojne javne institucije u Albaniji imaju velika dugovanja prema energetskim kompanija, posebno prema OSHEE. Plan reforme sektora energetike predviđa osnivanje radne grupe koja će se baviti rešavanjem ovog problema.

Pored toga, biće usvojen akcioni plan koji će osigurati redovno izmirenje računa za električnu energiju od strane sviih javnih subjekata, budžetskih i nebudžetskih.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF