Albanija: Električna energija poskupljuje četiri puta za potrošnju preko 800 kWh

, Region energetika

Od 1. oktobra do kraja decembra, albanska domaćinstva plaćaće cenu od od 42 leka (0,37 evra) po kWh (bez PDV-a) za svaki dodatni kilovat-čas iznad praga od 800 kWh.

Ovo poskupljenje za više od četiri puta u odnosu na trenutnu cenu (0,08 evra po kWh) imaće pozitivne i negativne efekte, prema analizi kompanije KESH, koja obezbeđuje snabdevanje u zemlji iz sopstvene proizvodnje i kupovinom na slobodnom tržištu.

Konkretno, kompanija očekuje da će povećanje cene iznad granice od 800 kWh doneti veći prihod, ali i podstaći smanjenje potrošnje. Međutim, potencijalni negativni efektima odnose se na probleme sa naplatom, prema zvaničnom dokumentu koji se podnosi energetskom regulatoru ERE.

Što se tiče efekata cenovne politike na finansijsku situaciju u kompaniji, procenjuje se da će gubici pasti u 2023. godini za oko 338 miliona evra, sa ukupnim efektom za period od 2023. do 2025. godina od 878 miliona evra. Takođe, garantovan je finansijski efekat smanjenja potrošnje.

Regulatorna agencija za energetiku odobrila je poskupljenje pre samo nedelju dana. Vlada u Tirani je ranije obrazložila da ova mera dolazi u uslovima u kojima su cene na slobodnom tržištu dostigle istorijske rekorde, posebno u julu i avgustu, a one su i pored osetnog pada ostale izuzetno visoke. 

Ovom merom biće pogođeno nešto više od 4 odsto ukupnog broja potrošača, odnosno oko 45 hiljada domaćinstava, ali ovaj broj bi mogao biti i znatno veći, posebno u u zimskim mesecima. U decembru se, prema podacima ERE, broj domaćinstava koja troše preko 800 kWh gotovo udvostručio, na oko 72 hiljade.

Od oktobra, porodica koja troši 900 kWh mesečno plaćaće 14.160 leka (oko 124 evra) sa PDV-om (ne uključujući naknadu za televiziju i potrošnju zajedničkih prostorija), u odnosu na ranijih 10.260 leka (90 evra), odnosno 38 odsto više.

Za svakih 100k kWh više, račun za električnu energiju će nastaviti da raste za dodatnih 5.040 leka (44 evra).

Izvor: monitor.al