Albanija: Energetska kriza ne jenjava, troškovi uvoza električne energije u prva četiri meseca 100 miliona evra

18. April 2019. / Region energetika

Albanija se od početka 2019. godine suočava sa visokim troškovima za uvoz električne energije. U odnosu na prethodnu godinu, situacija u najvažnijoj hidro aukumulaciji u zemlji, Fierzes, konstantno se pogoršava, zbog čega postoji bojazan da bi se mogla ponoviti velika energetska kriza koja je pogodila Albaniju u sezoni 2006/2007. godine.

U aprilu 2018. godine, nivo akumulacije Fierzes iznosio je 296,5 metara, dok je u aprilu ove godine kvota jezera za skoro 30 metara niža i iznosi 269 metara, što je znatno ispod proseka u poslednjih 15 godina (289,5 metara).

U tri kaskadne hidroelektrane na Drinu, KESH proizvodi svega 25% električne energije neophodne za pokrivanje domaće potrošnje. Ostatak se obezbeđuje iz uvoza i proizvodnje privatnih hidroelektrana.

Prognoza OSHEE za naredni period takođe je pesimistična, s obzirom da se očekuje proleće sa malo padavina. Račun za uvoz električne energije, sa PDV-om, u periodu od januar do aprila procenjuje se na 100 miliona evra.

Prema prognozama, hidro rezerve će do jeseni ostati na niskom nivou, a kako bi osigurao nesmetano snabdevanje, OSHEE će finansirati uvoz električne energije sredstvima iz budžeta namenjenog za investicije.

Operator distribucije obavestio je Vladu o energetskoj situaciji, s obzirom da nije isključena mogućnost finansijske podrške iz državnog budžeta, ukoliko se kriza produži.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF