Albanija: Javne energetske kompanije duguju državi 280 miliona evra

13. November 2020. / Region energetika

Javne energetske i vodovodne kompanije duguju državi 42 milijarde leka, odnosno 343 miliona evra, u formi poreskih obaveza i neplaćanja kredita koje je država uzela u njihovo ime.

Vrhovni državni revizor, KLSH, primećuje da su njihove obaveze nastavile da se povećavaju tokom 2019. godine.

KLSH ističe da kompanije sa državnim kapitalom koje posluju u energetskom sektoru u 2019. godinu beleže loše performanse u pogledu ispunjavanja svojih obaveza. Kreditni rizik ovih kompanija doveo je državni budžet u poteškoće, zbog kontinuiranih isplata na ime izdatih garancije, kao i zbog budžetske podrške.

S druge strane, obaveze prema državnom budžetu, po ugovorima o zajmu, takođe nisu ispunjene. Osvrćući se na finansijski položaj i obaveze koje ove kompanije imaju prema državi, u 2019. godini stanje budžetskih obaveza dostiglo je 34,6 milijardi leka (280 miliona evra), uz porast od 1,9 milijardi leka (15,4 miliona evra) u odnosu na prethodnu godinu.

KLSH navodi da je godišnji porast obaveza nastao uglavnom kao rezultat kreditnih obaveza i isplata iz državnog budžeta za tri kompanije u energetskom sektoru – KESH, OSHEE i OST, kao i godišnjeg povećanja plaćanja garantnih obaveza iz državnog budžeta.

Sektor vodosnabdevanja duguje budžetu sa 7,8 milijardi leka (63,1 milion evra), dok su se obaveze povećale za 536 miliona leka (4,3 miliona evra) u 2019. godini.

Izvor: monitor.al

 

Skinite kao PDF :

Download PDF