Albanija: KESH kupio 2.400 MW za isporuku u junu

19. June 2020. / Region energetika

Albanska elektroenergetska korporacija (KESH) vratila se procedurama nabavke električne energije na slobodnom tržištu i navodi da je kupljeno 2.400 MW, za isporuku do 21. juna. Ponderisana kupovna cena iznosi 28,55 evra po MWh, što znači da su troškovi nabavke za snabdevanje  u periodu od 14. do 21. juna dostigli 69 hiljada evra. Ovo je prvi postupak ove godine koji je pokrenuo KESH za nabavku električne energije, ne računajući tender koji je bio najavljen u maju i poništen, jer nije bilo odgovarajućih ponuda.

KESH je prethodni put kupio električnu energiju na slobodnom tržištu u decembru prošle godine. Loši hidrološki uslovi kao i intervencije na hidroelektranama u okviru projekta zaštite brana, dopreineli su da se KESH fokusira na optimizaciju kupovinom malih količina električne energije po povoljnijim cenama za isporuku van vršnih sati i prodajom dela sopstvene proizvodnje u intervalima sa vršnom potrošnjom po višim cenama.

U prvom kvartalu 2020. godine, proizvodnja električne energije u Albaniji dostigla je 1.546 GWh, u poređenju sa 1.281 GWh u prvom kvartalu 2019. godine, što je označiva povećanje proizvodnje za 20,7%.

Udeo javnih hidroelektrana u neto domaćoj proizvodnji električne energije iznosi 48,0%, privatnih i koncesionih hidroelektrana 51,6% i drugih proizvođača (obnovljiva energija) 0,4%.

Tekuća godina izgleda nešto povoljnije nego 2019. Prema statističkim podacima, proizvodnja električne energije u 2019. godini iznosila je 5.208 GWh, u odnosu na 8.552 GWh u 2018. godini, što označava pad proizvodnje za 39,1%.

Pad proizvodnje električne energije uticao je na povećanje bruto uvoza električne energije 1,8 puta i pad bruto izvoza električne energije 3,5 puta, u poređenju sa istim period pre godinu dana, saopštio je INSTAT.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF