Albanija: KESH prodao 12.200 MWh, po ceni od 66,1 evra po MWh

9. August 2019. / Region energetika

Albanska elektroenergetska korporacija, KESH, okončala je postupak prodaje električne energije za isporuku od 5. do 9. avgusta. Prema zvaničnim podacima, prodato je 12.200 MWh, čime je ostvaren prihod od preko 800 hiljada evra.

Jedan MWh prodat je po prosečnoj ceni od 66,1 evro, što je slično ceni na mađarskoj energetskoj berzi HUPX, koja se uzima kao referentna za prodajne aukcije albanskih javnih energetskih kompanija.

Nakon prošlonedeljnih padavina, nivo akumulacije Fierze je trenutno na zavidnom nivou za ovaj period. Međutim, ako se Albanija suoči sa nedostatkom padavina, povećaće se potreba za uvozom električne energije od strane OSHEE.

Prošle godine, ukupna proizvodnja u Albaniji iznosila je 8,5 TWh, što je najveći nivo od 1985. godine. Od ove količine, 68,31% je proizveo KESH, a ostatak privatne koncesione hidroelektrane.

Proizvodnja električne energije u Albaniji gotovo u potpunosti zavisi od hidroenergije, zbog čega nedostatak padavina direktno utiče na obim proizvodnje.

Nakon obilnih kiša 2018. godine, ostvaren je najveći nivo izvoza u prethodnih 10 godina – 913 GWh, što je gotovo 11% ukupne proizvodnje.

Bruto domaća proizvodnja električne energije u prvom kvartalu 2019. godine smanjena je 2,5 puta, i iznosi 1.281 GWh, u poređenju sa 3.213 GWh proizvedenih u prvom kvartalu 2018. godine.

Više od polovine proizvodnje ostvarile je javne hidroelektrane, 53,6%, dok je udeo privatnih i koncesionarskih postrojenja 46,1%, a drugih proizvođača obnovljive energije 0,3% neto domaće proizvodnje.

Pad proizvodnje električne energije u prvom kvartalu 2019. godine doveo je do povećanja bruto uvoza električne energije za blizu osam puta i smanjenja bruto izvoza za 14,3 puta u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF