Albanija: KfW banka obezbeđuje kredit za remont HE Fierze

, Region energetika

Albanska ministarka energetike Belinda Baluku potpisala je tri ugovora o saradnji sa nemačkim ambasadorom u Albaniji, Peterom Zingrafom.

Prvi ugovor predviđa rehabilitaciju najveće hidroelektrane u zemlji, HE Fierze, u cilju unapređenja proizvodnje.

Drugi ugovor povezan je sa Investicionim programom za integrisani regionalni razvoj, koji će trajati četiri godine i trebao bi da pokrije investicioni portoflio od 50 miliona evra za razvoj regiona sa turističkim potencijalom.

Treći sa programom odonosi se na održivo i ekološko upravljanje otpadom putem investicija u povezanu infrastrukuru.

Finansiranje ovih projekata biće bazirano na pozjamicama KfW banke. Predviđeni su i grantovi za implementaciju i nadzor projekata, dok sporazum o upravljanju otpadom prati investicioni grant od 5,9 miliona evra.

Izvor: albaniadailynews.com