Albanija: Menja se procedura nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži

25. September 2019. / Region energetika

Albanska Regulatorna agencija za energetiku, na zahtev Operatora prenosnog sistema, revidirala je nekoliko tačaka Uredbe koja uređuje proceduru nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži.

Konkretno, ERE je izmenio član 15, stav 3, navodeći da će o obaveštenje o ponavljenom postupku aukcije biti dostavljeno svim trgovcima električnom energijom i objavljeno na on-line platformi i zvaničnom veb sajtu kupca. Proceduru treba ponoviti najmanje jedan dan nakon neuspešnog postupka nabavke.

Takođe, u članu 18, stav 1, prepolovljen je rok za podnošenje žalbi, sa 24 na 12 sati. U roku od 12 sati od prijema obaveštenja, diskvalifikovani ponuđač može podneti pismenu žalbu kupcu o kršenju pravila nabavke, putem web platforme ili e-maila,  navodi se u uredbi.

OST je ranije zatražio da rok za podnošenje žalbi bude 2 sata, ali ERE je odlučio da rok bude 12 sati.

U članu 18, stav 1, dodaje se da je kupac dužan da odluku o tome da li će prihvatiti žalbu donese u roku od 12 sati od prijema žalbe.

Za ove izmene, ERE je zatražio mišljenje Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Sekretarijata Energetske zajednice, Agencije za zaštitu konkurencije i Operatora distribucije električne energije. Na predložene i naknadno odobrene izmene nije bilo prigovora.

Izvor: monitora.al

Skinite kao PDF :

Download PDF