Albanija: Novi ugovor između KESH i OSHEE

16. May 2019. / Region energetika

Albanska elektroenergetska korporacija, KESH, i Operator distribucije električne energije, OSHEE, potpisaće novi ugovor koji će regulisati prodaju i kupovinu električne energije između dve kompanije. Ugovor će retroaktivno važiti od marta do decembra 2019. godine.

Nacrt ugovora predviđa da će KESH prodati OSHEE 3.950 MW. Ugovorena/projektovana količina električne energije koju će prodavac dostaviti kupcu određuje se u skladu sa odlukom Ministarstva za infrastrukturu i energetiku od 19. decembra 218. godine, koja se odnosi na ekonomski i finansijski program kompanije KESH za period od 2019. do 2023. godine, i iznosi 3.950.000 MWh, raspoređenih prema mesecima isporuke, navodi se u ugovoru.

Međutim, ako se hidrološka situacija popravi i KESH proizvede više od ugovorene količine, kompanija može ponuditi dodatnu električnu energije OSHEE, ali ta količina ne bi trebala biti veća od ukupne potrošnje krajnjih kupaca. Cena električne energije postavljena je na 1,5 leka (1 evrocent) po KWh.

U slučaju da prodavac, odnosno KESH, ne uspe da obezbedi ugovorene količine, on mora nadoknaditi troškove OSHEE, poštujući određenu metodologiju koja se odnosi na utvrđivanja troškova nabavke električne energije na slobodnom tržištu.

Što se tiče fakturisanja i plaćanja, ugovor predviđa da se faktura mora podneti do 10. dana u narednom mesecu, a rok za plaćanje je 30 dana od dostavljanja računa.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF