Albanija: OST objavio tender za izgradnju interkonekcije sa Severnom Makedonijom

16. October 2019. / Region energetika

Operator prenosnog sistema, OST, objavio je, putem dva odvojena javna poziva, otvaranje pretkvalifikacione faze za nabavke vezane za izgradnju 400 kV interkonekciju sa Severnom Makedonijom.

Prvi lot odnosi se na 400 kv liniju između Fiera, Elbasana i Qafe Thane. Koridor linije Fier – Elbasan dugačak je 74 kilometra, dok koridor Elbasan – Qafe Thane iznosi 56 kilometara.

Dve sekcije biće konfigurisana kao jedinestvena kružna linija. Nakon puštanja u rad, nova interkonekcija Fier – Elbasan predstavljaće deo 400 kV mreže, odnosno takozvanog Koridora 8.

Drugi lot predviđa izgradnju novih trafo-stanica, kao što je Elbasan 3, kao i jačanje i proširenje trafo-stanice Fier.

Finansiranje projekta obezbedila je Nemačko-albanska razvojna saradnja. Nemačka Vlada je preko KfW-a već izdvojila sredstva za razvojni zajam Albaniji u iznosu od 50 miliona evra.

Pored toga, na raspolaganju je bespovratna pomoć Investicionog fonda za Zapadni Balkan u iznosu od 13,7 miliona evra, dok je dodatnih 1,31 milion evra namenjeno za glavni inženjering. Očekuje se da će Vlada Albanije iz sosptvenih sredstava izdvojiti oko 5 miliona evra.

Izvor: montor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF