Albanija: Pad proizvodnje električne energije za 40% u prošloj godini

20. May 2020. / Region energetika

U 2019. godini Albanija je zabeležila visok nivo uvoza električne energije. Prema  godišnjem izveštaju Regulatorne agencije za energetiku, to je posledica suše, zbog čega je još jednom istkanuta potrebu za diversifikacijom resursa za proizvodnju električne energije.

Prošle godine zabeleženo je povećanja proizvodnje električne energije iz fotonaponskih elektrana. Prema ERE, osam fotonaponskih elektrana ukupne instalisane snage 15 MW, proizvelo je u 2019. godini 23 hiljade MWh, dok je 2018. godine radila jedna solarna elektrana, Korče, i to samo za pokrivanje sopstvene potrošnje.

Ukupna proizvodnja u zemlji iznosila je na 5,2 TWh, što predstavlja pad od oko 40% u odnosu na 2018. godinu, dok je uvoz električne energije iznosio 2,4 TWh. Oko 57% proizvodnje realizovala je kompanija KESH, a preostalih 43% privatni koncesionari.

Tokom prošle godine, počelo je sa radom 36 novih privatnih elektrana, ukupne instalisane snage 74,3 MW. One su proizvele 83.158 MWh.

Kompanije koje je snabdevao Operator distribucije električne energije,  OSHEE, koje su imale obavezu da izađu na slobodno tržište, plaćale su prosečnu cenu od 14,17 leka (11 evrocenti) po kWh, ili 17% više u odnosu na period pre godinu dana.

U 2019. godini smanjeni su gubici u distributivnom sistemu, sa 23,96% u 2018. godini na 21,79%.

Regulatorna agencija najavila je da će 2020. godine posvetiti posebnu pažnju uspostavljanju Berze električne energije, zbog rasta proizvodnje iz obnovljivih izvora, kao što su fotonaponske, hidro ili vetroelektrane, i potrebe da se pripremi zakonski i regulatorni okvir za preuzimanje njihove proizvodnje i ravnomernu distribuciju troškova svim kupcima.

Izvor: energjia.al

Skinite kao PDF :

Download PDF