Albanija: Poskupljenje električne energije za industriju zbog izuzetno loše hidrološke situacije

14. May 2019. / Region energetika

Očekuje se da će električna energija za potrošače povezane na 35 kV, koji imaju obavezu da izađu na slobodno tržište, osetno poskupeti u narednom periodu, ukoliko se produži teška hidrološka situacija. U januaru, potrošači koji nisu uspeli da nađu svog snabdevača i koje i dalje snabdeva OSHEE, platili su najvišu cenu električne energije od pokretanja procesa liberalizacije u februaru 2018. godine.

Cena je bila gotovo dvostruko viša od cene koju je ranije OSHEE naplaćivao na regulisanom tržištu. Konkretno, u januaru 2019. godine, kompanije su plaćale 18,73 leka (15 evrocenti) po kilovat-času. Prethodna najviša cena ostvarena je u decembru 2018. godine, 15,22 leka (12 evrocenti) po kilovat-času.

U februaru, više od 70 kupaca povezanih na 35 kV, u portfoliu snabdevača u poslednjoj instanci, plaćali su jedan kilovat-čas po ceni od 13,79 leka (11 evrocenti). Slična cena zabeležna je u martu i aprilu.

Problem za ove potrošače, koji još uvek nisu sklopili aktivan ugovor sa novim snabdevačem, predstavlja njihova direktna izloženost krizi sa kojim bi se tržište moglo suočiti.

To znači da ukoliko se nastavi nepovoljna hidrološka situacija, uz minimalnu proizvodnju, električna energija za njihovo snabdevanje značajno će poskupeti.

Liberalizacija tržišta

Operator distribucije, koji je trenutno u fazi restrukturiranja i podele kompanije, ulaže mnogo truda za realiazaciju procesa liberalizacije tržišta električne energije.

Uprkos naporu da se 90 preduzeća povezanih na 35 KV prebaci na neregulisano tržište, samo 18 klijenta je sklopilo ugovore sa privatnim snabdevačima. Ostali potrošači i dalje zavise od OSHEE, kao snabdevača u poslednjoj instanci, iako plaćaju različitu cenu iz meseca u mesec.

OSHEE potvrđuje da postoji određeno oklevanje ovih preduzeća, što je posledica neinformisanosti, uprkos realizaciji više krugova konsultacija.

„Pojedina preduzeća su izašla na slobodno tržište i uvidela da je to bolja opcija za njih. Drugi su ostali pod okriljen snabdevača u poslednjoj instanci jer se tako osećaju sigurnije i imaju poslovni odnos za koji znaju kako funkcioniše“, objašnjava OSHEE.

Ove godine, na slobodno tržište trebali bi izaći potrošači povezani na 20 KV, odnosno novih 1.100 preduzeća. Trenutno su u toku tehničke pripreme koje sprovodi Operator prenosnog sistema, putem projekta za oporavak sektora energetike. Pretpostavlja se da će ovi kupci izaći na tržište u drugoj polovini godine.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF