Albanija: Presek kontrole ugovora o izgradnji hidroelektrana, osam projekata ima ozbiljne probleme

7. March 2019. / Region energetika

Albansko Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku objavilo je danas prve rezultate procesa skeniranja ugovora o izdavanju koncesija za hidroelektrane, inicijative koja je najavljena krajem januara. Zamenik ministra Hantin Bonati u saopštenju za medije navodi da su do sada analizirana najmanje 54 dosijea, i da je u osam slučajeva konstatovano značajno kršenje ugovornih obaveza.

Bonati dodaje da će u tih osam slučajeva biti pokrenut jednostrani raskid ugovora. Među glavnim problemima utvrđenim tokom procesa kontrole ističu se nepoštovanje rokova, nepoštovanje uslova i kriterijuma datih u ugovorima i odobrenim licencama (građevinski, finansijski, ekološki itd.).

On dodaje da su predmet analize i birokratske procedure koje primenjuju javne institucije. Bonati ističe da će Ministarstvo energetike pažljivo voditi proces raskida ugovora, kako bi se izbegli rizici i finansijske posledice za državni budžet.

Tokom monitoringa dokumentacije i kontrole na terenu, Ministarstvo energetike, kao pokretač i jedan od glavnih aktera procesa skeniranja, blisko sarađuje sa drugim institucijama, među kojima su najvažnije:

Ministarstvo turizma i životne sredine, koje proverava validnost ekoloških dozvola za ovu vrstu delatnosti, utvrđuje da li aktivnosti iz licence narušavaju zaštićena područja i spomenike prirode i da li su ispunjeni uslovi iz ekoloških dozvola;

Nacionalni inspektorat na teritorijalnu zaštitu, koji proverava realizaciju građeviskih dozvola i da li se građevinski radovi izvode u skladu sa izdatim dozvolama; i

Nacionalna agencija za vodene resurse, koja proverava validnost dozvola za upotrebu vodenih resursa.

U saopštenju se navodi da se terenske inspekcije sprovode u prisustvu predstavnika koncesionara, dok se prilikom kontrole dokumetacije, komunikacija odvija putem zvanične prepiske.

Problemi koji budu u više navrata identifikovani tokom ovog procesa posluži će kao osnova za zakonske promene koje će biti predložene u ovom sektoru.

Do danas je u Albaniji potpisan 201 koncesioni ugovor, od kojih su tri raskinuta, što znači da postoji 198 ugovora za izgradnju 556 hidroelektrana. Očekuje se da će broj koncesionih ugovora biti smanjen na 175 i broj hidroelektrana na 405, s obzirom da je u toku proces poravnanja za 23 koncesiona ugovora.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF