Albanija: Proizvodnja električne energije u 2018. povećana za 89%, izvoz 5,5 puta

10. March 2019. / Region energetika

Prema energetskom bilansu za 2018. godinu, koji je objavio Nacionalni zavod za statistiku, Albanija beleži značajan rast proizvodnje električne energije, zahvaljujući povoljnoj hidrološkoj situaciji, uz povećanje izvoza.

Tokom 2018. godine količina raspoložive električne energije povećana je za 2,7%. Domaća proizvodnja električne energije u ovom periodu dostigla je 8.552 GWh, u odnosu na 4.525 GWh u 2017. godini, što predstavlja povećanje od 89%. Udeo javnih elektrana u proizvodnji iznosio je 68,4%, dok je udeo privatnih i koncesionih hidroelektrana bio 31,6%, navodi se u izveštaju.

Pozitivni rezulati u proizvodnji uticali su i na uvoz, koji je je bio 1,9 puta manji u odnosu na 2017. godinu. Izvoz je povećan za 5,5 puta u odnosu na prethodnu godinu.

Proizvodnja javnih hidroelektrana u 2018. godini iznosila je 5.851 GWh, u odnosu na 2.917 GWh u 2017. godini, što znači da je proizvodnja gotovo udvostručena. Privatne hidroelektrane su proizvele 2.701 GWh, u poređenju sa 1.608 GWh u 2017. godini, za 1,7 puta više.

Bruto uvoz električne energije smanjen je na 1.772 GWh, sa 3.403 GWh u 2017. godini. Bruto izvoz električne energije povećan je na 2.685 GWh, sa 488 GWh.

Gubici u mreži u 2018. godini iznosili su 1.783 GWh, u odnosu na 1.876 GWh, što predstavlja pad od 5%. Na ovaj rezultat uticalo je smanjenje gubitaka u distribuciji, koji čine 86,4% ukupnih gubitaka u mreži, saopštio je INSTAT.

Gubici u distribuciji smanjeni su za 10,3%, uz najveći uticaj tehničkih gubitaka, koji su smanjeni za 14,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Potrošnja električne energije povećana je za 5%, na 5.841 GWh, sa 5.563 GWh u 2017. godini. Najveći doprinos imali su kupci van kategorije domaćinstava, čija potrošnja je povećana za 4,5%, dok je udeo domaćinstava 0,5%.

Najpovoljnija hidrološka situacija zabeležena je u prva tri kvartala 2018. godine, dok se u četvrtoma kvartalu beleži pad proizvodnje.

Tako je u četvrtom kvartalu proizvodnja iznosila 1.003 GWh, u odnosu na 1.095 GWh u istom periodu 2017. godine, što predstavlja pad za 8,4%, što je doprinelo povećanju bruto uvoza za 7,2%, kao i smanjenju izvoza za 29,7%. Gubici u mreži u istom periodu smanjeni su za 6,9%, dok je potrošnja povećana za 2,7%, navodi se u izveštaju INSTAT-a.

Izvor: monitor.al

 

Skinite kao PDF :

Download PDF