Albanija: Račun za jul, OSHEE kupio električnu energiju za 8,8 miliona evra

6. August 2019. / Region energetika

Pad proizvodnje električne energije u Albaniji, kao posledica suše, primorao je operatora distribucije električne energije da u julu potroši oko 8,8 miliona evra za nabavku električnu energije na slobodnom tržištu. Prema podacima koje je objavila javna kompanija, kupljeno je ukupno 141.360 MWh, po prosečnoj ceni od 62,23 evra po MWh.

Međutim, u poređenju sa junom, ovaj iznos je znantno niži, s obzirom da je OSHEE za pokrivanje domaće potrošnje tokom prethodnog  meseca potrošio 15,4 miliona evra.

Troškove uvoza električne energije tokom juna i jula treba dodati računu od 102 miliona evra, koliko je operator distribucije potrošio za kupovinu električne energije u prvih pet meseci ove godine.

To znači da je OSHEE u 2019. godini potrošio ukupno 126,2 miliona evra, što još  jednom naglašava negativne ekonomske posledice koje nastaju zbog zavisnosti elektroenergetskog sistema od meteoroloških uslova, s obzirom da se proizvodnja električne energije gotovo u potpunosti oslanja na hidro energiju.

S druge strane, OSHEE ima problema sa plaćanjem računa za ugovorenu električnu energiju, pa je od regulatorne agencije tražio da produži tromesečni rok za izmirenje duga. To je omogućilo da OSHEE pobednicima tendera isplaćuje ugovorenu električnu energiju u roku od 180 dana, umesto 90 dana.

Izvor: energjia.al

Skinite kao PDF :

Download PDF