Albanija, Sekretarijat Energetske zajednice: Sumnjivi ugovori KESH-a

4. February 2019. / Region energetika

Nakon tri meseca odlaganja, albanska Regulatorna agencija za energetiku konačno je prosledila odgovor Sekretarijatu Energetske zajednice na pitanje da li su tenderska pravila za prodaju električne energije napravljena tako da idu u korist dve kompanije, srpske i albanske, EFT i GSA.

Sekretarijat je zatražio da se sprovede kontrola kako bi se utvrdilo da li bi KESH trebao da zaključi ugovore o kupovini sa privatnim kompanijama koje su kupovale električnu energiju u periodima kada je KESH imao proizvodne viškove, a zatim ih prodavale na tržištu, kao i u vezi sa sporazumima o depozitu.

ERE je odbacio ove otužbe, i u saopštenju za medije navodi da je realizovan monitoring procesa kupovine i prodaje električne energije tokom 2017. godine i u periodu januar – mart 2018. godine, i da su sve procedure bile u skladu sa propisima odobrienim od strane regulatora.

ERE je dostavio Sekretarijatu Energetske zajednice i albanskoj Agenciji za zaštitu konkurencije izveštaj o monitoringu i zaključke.

Pre nekoliko meseci, slovenačka kompanija GEN-I uputila je žalbu Sekretarijatu, tvrdeći da je KESH otkrivao informacije drugim učesnicima na tenderu, odnosno da je detalje ponude GEN-I-ja dostavio kompanijama GSA i EFT, te da nisu poštovana pravila tendera.

Iako je izveštaj stavljen na raspolaganje Sekretarijatu, ERE nije objavio izveštaj o monitoringu.

Ova situacija rezultairala je trgovinskim ratom između kompanija koje posluju na albanskom energetskom tržištu. Nekoliko trgovaca je izgubilo značajan tržišni udeo, koji teže da povrate.

Izvor: monitor.al

 

Skinite kao PDF :

Download PDF