Albanija, Severna Makedonija: EBRD traži konsultanta za razvoj metodologije monitoringa hidroenergije na Zapadnom Balkanu

3. February 2020. / Region energetika

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) saopštila je da traži konsultanta koji će u saradnji sa organizacijama civilnog društva savetovati o razvoju zajedničke metodologije monitoringa hidroelektrana na Zapadnom Balkanu.

„Očekuje se da će taj zadatak početi u prvom kvartalu 2020. godine i procenjuje se da će trajati ukupno 18 meseci“, navodi se u saopštenju EBRD-a.

Opšti cilj projekta je da se u Albaniji i Severnoj Makedoniji razvije metodologija monitoringa hidroenergije i uspostavi protokol monitoringa dogovoren između relevantnih zainteresovanih strana i prenesu veštine i znanje na ove lokalne aktere.

Procenjeni troškovi zadatka iznose 120.000 evra bez PDV-a, a finansiraće se iz Posebnog fonda akcionara EBRD-a.

„Projekat podržava pristup EBRD-a investicionim projektima u sektoru hidroenergije, tj. angažovanje najviših ekoloških i socijalnih standarda i uvođenje dobre međunarodne prakse u sektor, kao i pomoć u planiranju održivog razvoja hidroelektrane kroz angažovanje u politici i inicijative tehničke saradnje“, navodi EBRD.

Region Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna, Crna Gora, Severna Makedonija, tzv. Kosovo i Srbija) ima skoro 30% reka koje su trenutno u gotovo prirodnom ili netaknutom stanju, napominje EBRD. Iako hidroelektrane obezbeđuju kontinuiranu obnovljivu energiju, izgradnja i rad hidroelektrana može podstaći zabrinutost za životnu sredinu, posebno za vodene resurse, kao i u pogledu uticaja na ekosisteme, poput vodenog biodiverziteta.

„Većina HE su male ili srednje veličine, međutim broj i njihov položaj u oblastima visoke ekološke vrednosti predstavljaju izazove za životnu sredinu“, napominje banka i dodaje da mora biti osigurana primena mera za ublažavanje, kao što su ekološki tok i pomoć za migraciju riba i njihov monitoring.

Izvor: seenews.com

Skinite kao PDF :

Download PDF