Albanija: Trgovci i snabdevači zahtevaju fiksne regulatorne tarife

28. December 2018. / Region energetika

Albanska regulatorna agencija za energetiku ERE odobrila je regulatorne naknade za 2018. godinu, koje plaćaju svi nosioci licenci na energetskom tržištu. Ova obaveza odnosi se na najmanje 300 licenciranih firmi, što osigurava sredstva potrebna za rad agencije. Ukupna iznos naknada za 2018. godinu je 143 miliona leka (1,13 milona evra).

U analizi ERE o isplatama izvršenim u prethodnoj godini, naglasak je stavljen na niz problema u vezi sa načinom izveštavanja u finansijskim izveštajima od strane trgovaca i snabdevača koji nisu poštovali tražene standarde u svim slučajevima.

Za one koji imaju licence za više od jedne aktivnosti, ERE je utvrdio da na postoje razdvojeni računi, što komplikuje ceo proces. Isto tako, u vezi isplata regulatornih naknada za 2017. godinu, primećene su nedoslednosti u izveštajima koje su kompanije dostavile ERE i podacima dobijenim od Operatora distribucije.

Naime, veći broj licenciranih kompanija koje su dostavile izveštaje ERE nije ispunio zakonsku obavezu dostavljanja kopija revidiranih izveštaja do 30. juna 2018. Takođe, kod pojedinih proizvođača električne energije prihodi prijavljeni u 2017. godini ne poklapaju se sa prihodima obračunatim na osnovu količine prodate električne energije za isti period i potvrđenim odgovarajućim izveštajem OSHEE, navodi se u odluci ERE od 14. decembra 2018.

S obzirom da regulatorna tarifa značajno varira od godine do godine, jer uzima u obzir obim transakcija, trgovci i snabdevači tražili su da se postavi fiksna tarifa kako bi se situacija pojednostavila, kao što je slučaj u brojnim zemljama u regionu.

ERE nije razmatrao ovaj predlog, ostavljajući na snazi praksu određivanja naknada koja se primenjuje godinama, na osnovu vrednosti transakcija realizovanih u toku godine.

Izvor: monitor.al

 

Skinite kao PDF :

Download PDF