Albanija: Troškovi KESH za nabavku električne energije za avgust – million evra

2. August 2019. / Region energetika

Albanska elektroenergetska korporacija KESH nedavno je pokušala da sprovede proceduru energetske optimizacije, prodajom najmanje 28.600 MWh električne energije za isporuku od  17:00 do 22:00 časa i kupovinom 22.320 MWh za isporuku satima kada je električna energija najjeftinija, od 00:00 do 06:00. U tome je, međutim, imala polovičan uspeh.

Tako je za period od 1. do 31. avgusta zaključen samo ugovor o kupovini električne energije.

KESH je kao kupac uspeo da obezbedi 22.320 MWh električne energije, po minimalnoj ceni od 46,99 evra po MWh i maksimalnoj od 49,33 evra po MWh. Prosečna ponderisana cena iznosila je 48,8 evra po MWh, a konačna vrednost transakcije je nešto više od milion evra.

Nisu saopštene pojedinosti u vezi sa postupkom prodaje električne energije, tako da nije poznato da li prodaja nije realizovana jer nije bilo zainteresovanih kupaca ili kompanija nije dobila traženu cenu.

KESH se ove godine suočava sa teškom finansijskom situacijom zbog nepovoljnih hidroloških uslova u kaskadi na Drinu.

Ranije u julu, KESH je kupio 10.200 MWh električne energije, a cena se kretala od 46,4 do 55,7 evra po MWh. Kupljena električna energija, obračunata po prosečnoj ponderiranoj ceni, koštala je kompaniju 537 hiljada evra.

Nakon toga, KESH je prodao 4.000 MWh na slobodnom tržištu u pokušaju da optimizira svoj portfolio, kupovinom električne energije kada je jeftinija, i prodajom u intervalima sa višom cenom.

Optimizacija portfolia je praksa koju KESH sprovodi s vremena na vreme, u cilju obezbeđivanja dodatnih prihoda.

Ovogodišnja situacija je još problematičnija nego 2017. godine, kada su energetske kompanije KESH i OSHEE bile prisiljene da kupuju značajne količine električne energije da bi pokrile domaću potrošnju.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF