Albanija: Troškovi OST-a za kupovinu električne energije na slobodnom tržištu 9 miliona evra

19. December 2018. / Region energetika

Albanski Operator prenosnog sistema zatražio je od Regulatorne agencije da preispita prenosnu tarifu, uz argument da je kupovina električne energije na slobodnom  tržištu za pokrivanje gubitaka i pomoćne usluge imala značajan uticaj na troškove prenosa. Regulatorna agencija je nakon prijema zahteva zatražila dodatno objašnjenje u vezi sa troškovima OST-a.

Operator prenosnog sistema konstatuje da gubici u mreži čine značajan deo rashoda za 2018. godinu, i procenjeni su na 9,4 miliona evra.

Glavna komponenta koja je uticala na troškove prenosa u 2018. godini bila je kupovina električne energije na otvorenom tržištu za pokrivanje gubitaka. Tender za novembar je završen, pobedničku ponudu podnela je kompanija KESH, za nabavku 3.808 MWh, po ceni od 60,78 evra po MWh, ukupne vrednosti 231.000 evra. U skladu sa tenderom koji je sproveden za celu godinu, očekuje se da će GEN-I fakturisati dve nabavke za novembar i decembar, za isporuku 5.760 MWh i 5.960 MWh, po ugovorenoj ceni od 50,77 evra, ukupne vrednosti 292.000 evra, odnosno 302.000 evra.

Drugu važna stavka u troškovima OST-a predstavlja nabavka pomoćnih usluga, čija vrednost je oko 1,5 miliona evra.

Prema prognozi, pomoćne usluge će u narednoj godini biti realizovane u istom obimu kao i 2018. godine.

 

Aplikacija za povećanje prenosne tarife

U dokumentu u kome se traži revizija prenosne tarife, koja trenutno iznosi 0,75 leka, data su tri scenarija. Prvi predviđa povaćenje tarife za 85%, dok umerenija varijanta predviđa povećenje od samo 0,09 leka po KWh.

Prva varijanta podrazumeva ispunjavanje svih obaveza OST-a tokom 2019. godine, uključujući i isplatu kreditnih obaveza koje je trenutno preuzeo OSHEE, u skladu sa odlukom ERE. Ovaj predlog podrazumeva povećanje tarife sa sadašnjih 0,75 leka (0,006 evra) na 1,39 leka (0,11 evra) po KWh.

U drugoj varijatni nije predviđena otplata rata kredita, a traženo povećanje tarife je svega 0,2 leka, na 0,95 leka (0,008 evra) po KWh.

Treći scenario predviđa povećanje tarife na 0,84 leka (0,007 evra) po KWh, što znači da će pomoćne usluge obezbediti KESH a rate kredita neće biti plaćene. Ovaj predlog sličan je trenutnoj situaciji.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF