Albanija: U januaru udvostručena cena električne energije na liberalizovanom tržištu

27. February 2019. / Region energetika

Cena električne energije koju isporučuje snabdevač u poslednoj instanci (OSHEE) dostigla je novi rekord. U skladu sa odlukom Regulatorne agnecija za energetiku ERE, ona je postavljena na 18,73 leka (15 evrocenti) po KWh, što je najviša cena zabeležena na liberalizovanom tržištu od otvaranja tržišta u januaru prošle godine, kada je regulisana cena za ove potrošače iznosila 9,5 leka (7,6 evrocenti).

Nabavna cena električne energije za januar dostigla je 14,33 leka (11 evrocenti), a njoj se dodaju marža (pokrivanje rizika) – 0,43 leka (0,3 evrocenti), administrativni troškovi snabdevača 1,8 leka (1,4 evrocenti), prenosna tarifa 0,75 leka (0,6 evrocenti) i distributivna tarifa 1,5 leka (1,2 evrocenti).

U decembru 2018. godine, preduzeća povezana na 35 kV mrežu plaćala su 15,22 leka (12 evrocenti) po KWh, a u oktobru i novembru 16 leka (13 evrocenti) po KWh, što je do januara ove godine bila i najviša ostvarena cena. U julu, avgustu i septembru cena je iznosila 12,86 leka (10 evrocenti), dok se u periodu od januara do juna kretala u rasponu od 9,5 do 9,82 leka (7,6 do 7,8 evrocenti).

Početkom prošle godine na slobodno tržište izašlo je 90 preduzeća povezanih na 35 kV. Samo mali broj ovih potrošača uspeo je da pronađe snabdevača, dok je većina ostala pod okriljem OSHEE tokom prelaznog perioda, koji će trajati do kraja 2019. godine. Sredinom ove godine na otvoreno tržište trebali bi izaći i preduzeća povezna na 20 kV.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF