Albanija uvozi 40% potrošnje električne energije

1. July 2019. / Region energetika

Uvoz električne energije ima udeo od preko 40% u ukupnoj potrošnji u Albaniji, u periodu januar – april 2019. godine. Zvanični podaci pokazuju da je domaća proizvodnja bila ograničena na 1,6 miliona MWh, dok je ukupna potrošnja dostigla 2,7 miliona MWh.

Nepovoljna hidroenergetska situacija ogleda se u proizvodnji kaskadnih hidroelektrana na Drinu, koja je na minimalnom nivou. KESH je izvestio da je u periodu od januara do aprila proizvodnja iznosila 783.000 MWh, od čega je OSHEE kupio 759.000 MWh.

To znači da je najveći proizvođač električne energije u Albaniji imao udeo u ukupnoj potrošnji od svega 28,9%. Distributivna kompanija morala je da kupi na slobodnom tržištu više od milion MWh, istovremeno kupujući električnu energiju od prioritenih proizvođača, kao što je HE Ašta. Proizvodnja hidroelektrana Banja, Peshqesh i Fangu kretala se od 33.000 do 103.000 MWh.

Po prvi put registrovana je proizvodnja fotonaponskih elektrana, koje su imale skromno učešće u ukupnoj proizvodnji – 6.039 MWh. Očekuje se da će ta količina biti značajnije povećana u narednom periodu, nakon aktiviranja određenog broja licenci za solarne parkove kapaciteta do 2 MW i solarni park Akernis, o čemu se vode pregovori sa pobednikom tendera za realizaciju projekta.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF