Albanija: Vlada traži pomoć od EBRD-a za OSHEE

2. May 2020. / Region energetika

Albanska vlada pozvala je Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) da obezbedi pomoć operatoru distribucije električne energije, OSHEE, u fazi nakon pandemije Kovid-19, u vidu podrške investicijama u sektoru energetike. U Izveštaju Sekretarijata Energetske zajednice navodi se da su međunarodne institucije stavile na raspolaganje velike sume novca kao deo paketa podrške i Albanija nije izuzetak.

EBRD je obezbedio dvogodišnji paket podrške za mala i srednja preduzeća za zemlje u kojima posluje. Crna Gora je tražila kratkoročni zajam od 50 miliona evra, dok Srbija je zatražila pomoć u vezi sa projektom dekarbonizacije energetskog sektora. Vlada Albanije tražila je od EBRD-a da razmotri finansijski bilans OSHEE.

Podrška lokalnih finansijskih partnerskih institucija dostupna je za većinu potreba malih i srednjih preduzeća, i potencijalno za pokrivanje dela obnovljivih investicija. EBRD je nedavno isplatio 50 miliona evra proizvođaču električne energije, KESH, da bi ojačao njegov bilans stanja.

Što se tiče isplata kompaniji KESH, treba napomenuti da je javno preduzeće iskoristilo 218 miliona evra zajma za restrukturiranje duga.

Sekretarijat Energetske zajednice je takođe analizirao kako su se distributivne kompanije suočile sa situacijom nastalom zbog pandemije i naglašava da su u Albaniji preduzete neke mere za produžetak važenja licenci. Na zahtev operatora susendovani su sastanci za diskusiju o cenama, održana su onlajn saslušanja sa zainteresovanim stranama i računi za električnu energiju su obračunati po šemi koja se odnosi na prošlogodišnju potrošnju u slučajevima kada nije bilo moguće izaći na teren.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF