Albanija: Vrednost investicija OSHEE i OST u 2019. godini blizu 80 miliona evra

3. February 2020. / Region energetika

Prošla godina bila je teška godina za albanske energetske kompanije u javnom sektoru,  pre svega zbog nepovoljne hidrološke situacije, velikog uvoza električne energije, problema sa naplatom i obustavom investicija u nekim slučajevima. Deo projekata je obustavljen, dok su prioritetne investicije nastavljene. Kompanija OSHEE je najavila reviziju investicionog plana sredinom godine i zatražila odobrenje Regulatorne agenciju za energetiku, ERE. OSHEE i Operator prenosnog sistema su u svojim planovima za 2019. godinu, koji je odobrio ERE, predvideli investicije od oko 80 miliona evra. Ove investicija su trebale biti zaključene do 31. decembra prošle godine.

Konkretno, prema četvorogodišnjem investicionom planu koji je predstavljen ERE, Operator distribucije prijavio je ulaganja u iznosu od 6,7 milijardi leka, odnosno 55 miliona evra. Najveća investicija iznosila je 1,3 milijarde leka (10,7 miliona evra), dok su ulaganja u trafostanice i opremu iznosila 1,1 milijardi leka (9,1 milion evra), renoviranje električnih kabina 1,2 milijarde leka (10 miliona evra), i lokalni troškovi za investicije Svetske banke 1,2 milijarde leka (10 miliona evra).

Uprkos tome što je odobrio investicioni plan, ERE je zatražio da OSHEE u prvom kvartalu ove godine dostavi ažurirane podatke o planu razvoja distributivne mreže za ostatak petogodišnjeg perioda 2018–2022. godine, da izvrši reviziju plana s obzirom na razdvajanje kompanije OSHEE, kao i da izvesti o realizaciji investicija u 2019. godini u roku od tri meseca od stupanja na snagu ove odluke ERE.

S druge strane, OST je izvestio o vrednosti investicija u 2019. godini od 2,74 milijarde leka (22,6 miliona evra). Poput OSHEE, i operator prenosa mora u prvom kvartalu dostaviti izveštaj o investicijama u 2019. godini.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF