Albanija: Vrednost investicija u tri hidroenergetska projekta preko milijardu evra

5. November 2019. / Region energetika

U Albaniji je trenutno na snazi 251 ugovor o koncesiji za izgradnju hidroelektrana. Od toga, vrednost ulaganja u tri projekta, instalisane snage 412 MW (55% ukupnog kapaciteta), iznosi preko milijardu evra, uključujući već završene hidroelektrane.

Reč je o projektima norveškog Statkrafta na reci Devol, turskog Ayena na reci Fan, i austrijskog Verbund i EVN-a na Drinu.

Na rekama Drin, Fan i Devol realizuju se tri najveće investicije u hidroenergetskom sektoru u Albaniji, gde strane kompanije grade projekte vredne preko milijardu evra.

Od preko 250 aktivnih koncesionih ugovor u sektoru hidroenergije, neki su i dalje u fazi pripreme dokumentacije ili sa minimalnim instalisanim kapacitetom od 2 MW.

S druge strane, veliki projketi su već završeni i gotovo svi su u proizvodnji, osim hidroelektrane Moglice na reci Devol, koja bi trebala početi sa radom u prvoj polovini 2020. godine.

Pokretanjem HE Moglice, koja je najveća privatna hidroelektrana u zemlji i druga po veličina posle kaskadnih hidroelektrana na Drinu, očekuje se značajno povećanje domaće proizvodnje (za najmanje 13%, zajedno sa HE Banje).

Povećanje udela privatnih hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije posebno je evidentno ove godine.

Zvanični podaci Instituta za statistiku o energetskom bilansu u drugom kvartalu 2019. godine pokazuju da je po prvi put proizvodnja električne energije u privatnim hidroelektrana domintna u odnosu na javne hidroelektrane.

U poređenju sa drugim kvartalom 2018. godine, domaća proizvodnja električne energije u ovom periodu smanjena je za 2,1 puta, dostigavši 1.280 GWh, u odnosu na 2.707 GWh.

Udeo javnih hidroelektrana u neto domaćoj proizvodnji iznosio je 37,8%, privatnih i koncesionih hidroelektrana 61,7% i drugih proizvođača (obnovljiva energija) 0,5%.

Ko su tri najveća investitora u sektoru energetike?

U kompleks hidroelektrana na reci Devol, Statkraf investira 590 miliona evra. Ovo je najveći hidroenergetski projekat realizovan u Albaniji u poslednjih 30 godina. On uključuje završenu hidroelektranu Banje, koja je u fazi proizvodnje, i HE Moglice, koja je u fazi testiranja i puštanja u rad.

Dve hidroelektrane zajedno imaju instalisanu snagu od oko 256 MW i procenjenu proizvodnju od oko 700 GWh godišnje. Dizajn projekta razvijen je na osnovu predloga austrijske kompanije EVN AG, koja je bila razvojni partner Statkrafta do 2013. godine, kada je Statkraft preuzeo akcije EVN-a i trenutno je jedini vlasnik kompanije Devoll Hydropower.

Očekuje se da će 2020. godina biti značajna za kompaniju, s obzirom da bi  hidroelektrana Moglice trebala započeti komercijalnu aktivnost. To će ujedno i predstavljati veliki doprinos na strani privatnih proizvođača električne energije.

Tom Christian Larsen, generalni direktor Devoll Hydropower, ogranka Statkrafta, kaže da je punjenje rezervoara započeto u junu 2019. godine i trebalo bi biti završeno do kraja godine.

Turski Ayen uložio je 275 miliona evra u hidroelektrane na reci Fan, a planovi se nastavljaju sa HE Kalivci.

Prema statistički podacima regulatorne agencije ERE može se jasno razlikovati skok u proizvodnji privatnih hidroelektrana od 2017. godine.

U tom pogledu ističe se HE Fangu, instalisane snage 74 MW – jedna od tri hidroelektrane koje je na reci Fan izgradila turska kompanija Ayen Enerji.

Ukupna investicija kompanije iznosi 275 miliona evra. Tri hidroelektrane, HE Fangu, Peshkesh i Ura e Fanit, imaju instalisanu snagu od 74,6 MW, 27,34 MW i 1,1 MW.

Po završetku projekta, kompanija je učestvovala na novom tenderu  i postala deo drugog velikog energetskog projekta, o kome se mnogo raspravljalo. Reč je o hidroelektrani Kalivaci.

Ayen predviđa da će zajedno sa albanskom kompanijom sa kojom je pobedio na tenderu uložiti još 150 miliona evra.

Kompanija je trenutno u fazi razvoja projekta u dva pravca. Prvi se odnosi na sprovođenje studije o proceni uticaja na životnu i društvenu sredinu, što je obaveza prema finansijskim institucijama kako bi prihvatile prijavu za finansiranje, imajući u vidu međunarodne standarde zaštite životne sredine koje se moraju poštovati. Drugo, očekuju se odgovori na zahteve podnete finansijskim institucijama, objašnjava Yigit Arman, predstavnik kompanije Ayen Enerji u Albaniji.

HE Ašta je austrijska investicija od 200 miliona evra u prvu privatnu hidrolektranu u Albaniji,  koja je pokrenuta 2013. godine.

Kada su austrijski Verbund i EVN odlučili da investiraju u albanski hidroenergetski projekat, naglasak je bio na tehnologiji. Prvi put se tada govorilo o upotrebi HydroMatrix turbina, s naglaskom na proizvodnju električne energije bez negativnog uticaja na životnu sredinu.

Sa instalisanom snagom od 53 MW, u dve jedinice, vrednost projekta iznosila je 200 miliona evra i Ašta je bila prvi privatni koncesioni projekat koji je započeo sa radom 2013. godine.

Od tada, kompanija je fokusirana isključivo na proizvodnju električne energije. Dietmar Reiner, izvršni direktor Energji Ašta, kaže da je uvođenje hidroelektrane u proizvodnju imalo  pozitivan uticaj na albansko tržište u pogledu smanjenja uvoza.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF