Albanija: Vrednost uvoza električne energije u oktobru 2,9 miliona evra

12. October 2020. / Region energetika

Albanski snabdevač na slobodnom tržištu, FTL, ogranak distributivne kompanije OSHEE, okončao je prvi tender za uvoz električne energije u oktobru, sa ukupnim troškovima od preko 2,9 miliona evra.

Konkretno, prema podacima koje je objavio sam FTL, tender je organizovan u dva lota. U prvom lotu, FTL je nameravao da kupi 34.560 MWh za baznu potrošnju (00-24 h), snage 180 MW. Drugi lot odnosi se na snabdevanje tokom 16 sati – predviđene snage 150 MW, a reč je o količini od  19.200 MWh.

U okviru lota 1, kupljeno je 34.560 MWh ukupne vrednosti 1.850.868,48 evra, po prosečnoj ceni od 53,56 evra po MWh. U lotu 2, 19.200,00 MWh plaćeno je 1.122.590,72 evra, sa prosečnom cenom od 58,47 evra po MWh.

Kao i mnogo puta ranije, pregovori su vođeni u više krugova i tek nakon treće runde obezbeđena je tražena količina količina energije.

Ovo je prvi tender koji je FTL raspisao na slobodnom tržištu za oktobar, dok je tokom septembra sprovedeno više postupaka za obezbeđivanje potrebne električne energije.

OSHEE je ranije potvrdio za Monitor da je teška hidrološka situacija u 2019. godini negativno uticala na bilans stanja kompanije. Troškovi uvoza električne energije bili su veći za 45 procenata u odnosu na planirane. U 2020. godini nastavlja se sličan trend, a troškovi uvoza premašili su desetine miliona evra.

Predviđa se da će prouzvodnja kompanije KEHS u 2020. godini biti na istorijskom minimumu, a kao rezultat, OSHEE će ponovo snositi visoke troškove uvoza, kako bi nadomestio manjak električne energije.

OSHEE je potvrdio da je, pored suše, pandemija takođe imala negativan efekat u dva pravca.

Prvi je smanjenje naplate, na 94% tokom prvih šest meseci 2020. godine, sa 98% u istom periodu 2019. godine.

Drugi, promena u strukturi potrošnje – povećana je potrošnja domaćinstava koja se snabdevaju po nižoj ceni, dok je potrošnja preduzeća, koja plaćaju višu cenu, znatno smanjena. To znači da za istu količinu isporučene električne energije OSHEE ostvaruje manje prihode.

Izvor: monitor.al

 

Skinite kao PDF :

Download PDF