Albanija: Završena EIA za projekat 400 kV dalekovoda sa Severnom Makedonijom

, Region energetika

Uskoro se očekuje početak realizacije albanskog dela projekta 400 kv prenosne linije između Albanije i Severne Makedonije, vrednog 70 miliona evra.

Albanski Operator prenosnog sistema (OST) objavio je da je već primio najveći deo dokumentacije, uključujući detaljnu Procenu uticaja na životnu sredinu, kao i konsultativni dokument kao deo ovog paketa. Po dobijanju povezanih odobrenja, sam OST, kao javni naručilac, ima pravo da izda odobrenje za dalje korake u implementaciji projekta. Ugovor je dodeljen izvođaču – Joint Venture Mitas Energy and Metal Construction Inc – Doko Sh.pk

Projekat je podržala nemačka KfW banka, kao deo inicijative Evropske komisije za uspostavljanje koridora za prenos električne energije u pravcu Istok – Zapad, između Bugarske, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Italije.

Prema generalnom projektu, Lot 1 uključuje izgradnju 400 kV prenosne linije Fier – Elbasan – Qafe Thane (granica Albanije i Severne Makedonije).

Deonica Fier – Elbasan biće dugačka oko 74 km, a deonica Elbasan – Qafe Thane približno 56 km.

Nakon puštanja u rad novih dalekovoda, Elbasan i Fier biće deo regionalne 400 kV mreže, takozvanog Koridora 8. Radni vek ovog projekta iznosiće 50 godina, navodi se u dokumentu OST-a.

OST dodaje da postojeći prenosni sistem ne bi mogao da se nosi sa novim proizvođačima električne energije planiranim u južnoj Albaniji (npr. HE Devol i nove gasne i solarne elektrane).

Radovi na interkonekciji na teritoriji Severne Makedonije počeli su pre više od dve godine.

Albanija trenutno ima 400 kV linije sa Kosovom i Crnom Gorom.

Izvor: monitor.al