BiH: Ministarsko veće zvanično potvrdilo – garancija za Blok 7 nezakonita

, Region energetika

Državna garancija za kredit kineske Eximbanke za izgradnju novog bloka 7 termoelektrane Tuzla je nezakonita prema Ugovoru o Energetskoj zajednici, potvrdilo je Ministarsko veće Energetske zajednice.

Ukoliko se ovaj projekat ipak realizuje, to će sprečiti BiH da ispuni obavezu dekarbonizacije svoje ekonomije u narednim decenijama.

Nakon obrazloženog zahteva Sekreterijata Energetske zajednice i saslušanja njegovog Savetodavnog odbora sastavljenog od pet nezavisnih pravnika, Ministarsko veće Energetske zajednice zaključilo je da je odluka Veća za državnu pomoć BiH u suprotnosti sa članom 18. Ugovora o Energetskoj zajednici, jer garancija nije izdata pod komercijalnim uslovima.

Dirk Bušle, zamenik direktora i pravni savetnik Sekreterijata EZ, rekao je da je ova odluka Ministarskog veća prekretnica za Energetsku zajednicu i da njene institucije mogu da sprovode akcije zbog kršenja ovih obveza.

„Sada je jasno da ugovorne strane Energetske zajednice moraju primenjivati isti nivo kontrole kao i Evropska unija u proveravanju direktne ili indirektne pomoći dodeljene investitorima u energetskom sektoru“, rekao je Bušle.

Garanciju za kredit od 614 miliona evra od kineske Eximbanke, za izgradnju termoelektrane Tuzla 7 snage 450 MW, Veće za državnu pomoć BiH odobrilo je u julu 2018. U septembru iste godine, Aarhus centar BiH i Bankwatch su podneli prigovor na ovu odluku.

Nakon što je analiza prigovora pokazala da ova odluka krši reglativu EU, Sekretarijat Energetske zajednice dvaput je savetovao Parlament Federacije BiH da ne odobri garanciju. Uprkos tome, ona je odobrena 2019. godine.

Međutim, projekat je ugrožen i dodatnim problemima, posebno povlačenjem General Electric-a kao glavnog dobavljača opreme. Američka kompanija objavila je da se povlači sa tržišta uglja.

Nakon toga, izvođač radova, kineska Gezhouba grupa, ponudila je alternativnu kinesku tehnologiju koju Elektroprivreda BiH trenutno razmatra.

„Sada imamo i zvaničnu potvrdu da je garancija za kredit za Tuzlu 7 nezakonita, tako da se sada otvara i pitanje zakonitosti ugovora sa Gezhoubom. Što je još potrebno bosanskohercegovačkim donosiocima odluka da napokon prihvate činjenicu da je Blok 7 TE Tuzla propala avantura?“, rekao je Denis Žiško iz Aarhus centra Tuzla.

On je dodao da su strahovi oko snabdevanja BiH električnom energijom prenaduvani.

„Ako prestanemo rasipati energiju i napokon počnemo ulagati u obnovljive izvore (solar i vetar), Tuzla 7 se lako može zameniti“, kaže Žiško.

Nezavisni operator prenosnog sistema Bosne i Hercegovine potvrdio je da i ako Tuzla 7 ne bude izgrađena, snabdevanje električnom energijom neće biti ugroženo najmanje do 2030. godine, a i tada samo ako potrošnja električne energije bude veća od očekivane.

„Tuzla 7 je relikvija iz prošlosti“, kaže Pipa Galop iz mreže CEE Bankwatch.

Ona smatra da će ovaj projekat završiti kao obaveza za BiH na isti način kao što se to desilo sa Blokom 6 termoelektrane Šoštanj u Sloveniji.

„Zbog nerealno niskih cena uglja korišćenih u studiji izvodljivosti i neizbežnog uvođenja takse na emisije CO2“, rekla je.

Presudom Ministarskog veća Energetske zajednice okončan je postupak koji je uključivao saradnju s Većem za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, kao i proces medijacije.

Bosna i Hercegovina je sada u obavezi da ispravi greške kojim je prekršila svoje obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici.

Izvor: energetika.ba