BiH: Utvrđen Nacrt zakona o gasovodu Južna interkonekcija između BiH i Hrvatske

, Region energetika

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sednici utvrdila Nacrt zakona o gasovodu Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, kojim se uređuju pitanja od značaja za realizaciju projekta izgradnje ovog gasovoda na pravcu Zagvozd (Republika Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik, s odvojkom za Mostar na teritoriji Federacije BiH.

Projekt uključuje infrastrukturu, tačku interkonekcije, investitora, način finansiranja, javni interes i sprovođenje eksproprijacije nekretnina, korišćenje zemljišta, upravne postupke izdavanja dozvola i uključenost vlada kantona, nadležnih ministarstava i drugih organa uprave, institucija i privrednih društava i druga pitanja od značaja za njegovu realizaciju.

Koordinate tačke interkonekcije transportnih sistema biće definisane posebnim sporazumom između dva susedna operatora transportnih sistema: Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo iz BiH i Plinacro d.o.o. iz Republike Hrvatske, a on je sastavni deo Međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji ovog gasovoda.

Nosilac investicije je BH-Gas, a biće finansirana sredstavima međunarodnih institucija osiguranih kroz kreditna zaduženja i grantove i vlastitim sredstvima investitora. Otplata kredita će biti osigurana prihodima ostvarenim naplatom transportnih/tranzitnih tarifa.

Ovim zakonskim rešenjem je utvrđen i javni interes za izgradnju gasovoda u svrhu eksproprijacije, nepotpune eksproprijacije i privremenog zauzimanja nekretnina potrebnih za izgradnju, upravljanje i održavanje njegove infrastrukture.

Kako je navedeno u obrazloženju zakona, Federacija BiH se trenutno snabdeva prirodnim gasom iz samo jednog pravca i samo jednog izvora, koristeći transportni gasovod koji prelazi granicu Srbije i Bosne i Hercegovine u mestu Šepak i nastavlja se do Zvornika, Kladnja, Sarajeva, Zenice i Travnika.

Pored toga, postojeći gasovod, koji je izgrađen 1979. godine, karakteriše zastarelost i velika opterećenost tokom zimskih perioda kada je potrošnja gasa najveća.

Zbog toga, izgradnja nove gasne interkonekcije prepoznata je kao projekt od najvećeg prioriteta za Federaciju BiH i on je uključen u sve ključne strateške, planske i razvojne dokumente donesene na nivou Federacije BiH i BiH, uključujući i Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine, Okvirnu energetsku strategiju Federacije BiH do 2035. godine i Program javnih investicija FBiH 2020-2022.

Izvor: energetika.ba