Bosna i Hercegovina: Pad proizvodnje električne energije za 15% u oktobru, na 1,1 TWh

, Region energetika

Bruto proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2022. godine iznosila je 1.108 GWh, što je za 15%, odnosno 202 GWh manje nego u oktobru 2021. godine, kada je proizvedeno 1.310 GWh, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH (BHAS).

Pad u proizvodnji u oktobru posledica je prvenstveno loših hidroloških uslova zbog dugotrajne suše. Termoelektrana Ugljevik je takođe od kraja septembra van pogona zbog remonta.

U ukupnoj bruto proizvodnji, prema podacima BHAS, hidroelektrane su učestvovale sa 27,7%, termoelektrane sa 69,7%, a solarne i vetroelektrane sa 2,5%.

Kao rezultat suše podbacila je proizvodnja iz hidroelektrana – ona je na godišnjem nivou smanjena sa 356 GWh na 307 GWh, dok je proizvodnja u termoelektranama u istom periodu smanjena sa 912 GWh na 773 GWh. I pored toga udeo prozvodnje iz  termoelektrana ostaje visok – 69,7%, što je nepovoljno sa stanovništa održavanja balansa u elektroenergetskom sistemu, ocenili su energetski stručnjaci.

Uvoz električne energije u oktobru 2022. iznosio je 398 GWh, u odnosu na 319 GWh u oktobru prethodne godine. Izvoz je u istom periodu smanjen sa 504 GWh na 474 GWh, pokazuju podaci BHAS.

Izvor: bhas.gov.ba

NAJNOVIJE VESTI

error: Content is protected !!