Bosna i Hercegovina: Povećana kvota za obnovljive izvore energije

9. September 2020. / Region energetika

Kvota prihvata električne energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sektor BiH povećana je sa 460 na 480 megavata za vetroelektrane, odnosno sa 400 na 825 megavata za fotonaponske elektrane.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara Staša Košarac pozdravio je ovu odluku koju je usvojila Regulatorna komisija za električnu energiju BiH na predlog Nezavisnog operatora sistema u BiH, uz podršku i aktivno učešće predstavnika Ministarstva, saopšteno je iz ovog ministarstva.

„Ovom odlukom će na zadovoljstvo velikog broja investitora biti moguća integracija značajnih instalisanih kapaciteta iz obnovljivih izvora električne energije“, rekao je Košarac.

On je istakao da će se na taj način u budućnosti udeo obnovljivih izvora u proizvodnom miksu BiH značajno povećati i da će se ujedno smanjiti i emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je i obaveza BiH preuzeta Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU u delu obaveza koje se odnose na energetsku tranziciju.

Košarac je rekao da, osim brojnih benefita iz domena ekologije, integracijom obnovljivih izvora električne energije zahtevima potrošnje može se odgovoriti na lokalnom nivou, čime se daje dodatni impuls u stabilnosti elektroenergetskog sistema BiH i njegovoj fleksibilnosti.

„Nesporno je da će investiranje u projekte obnovljive energije dovesti i do otvaranja novih radnih mesta i poboljšanja ukupne poslovne klime u BiH“, naglasio je Košarac.

On je uputio apel svim institucijama da, u okvirima svojih nadležnosti, preduzimaju aktivnosti koje su usmerene na povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Izvor: ba.ekapija.com

Skinite kao PDF :

Download PDF