Bosna i Hercegovina: Proizvodnja HE Višegrad 72,8 GWh u novembru

, Region energetika

Ogranak Elektroprivrede Republike Srpske, Hidroelektrane na Drini, koja upravlja hidroelektranom Višegrad, saopštila je da je u novembru 2022. godine ova HE proizvela 72.802 MWh električne energije, što je za 160%o više u odnosu na prethodni mesec. U oktobru ova HE je proizvela 67.330 MWh električne energije.

Prihod od prodaje električne energije u novembru iznosio je 1,41 milion evra.

U prvih jedanaest meseci ove godine elektrana je proizvela ukupno 712.342 MWh. Ukupan prihod od prodaje u ovom periodu iznosio je 15,69 miliona evra.

HE Višegrad je puštena u rad 1989. godine i ima snagu od 315 MW (3 x 105 MW) i prosečnu godišnju proizvodnju od 1.010 GWh električne energije. Rekordna godišnja proizvodnja od  1.283 GWh ostvarena je 2010. godine.

error: Content is protected !!