Bugarska: 88% kompanija nije izabralo novog snadevača

10. October 2020. / Region energetika

Samo 12% maloprodajnih objekata u Bugarskoj potpisalo je ugovore sa novim snabdevačem od 1. oktobra, dok se preostali potrošači automatski prebacuju na standardne ugovore ČEZ-a, EVN-a i Energo-pro-a.

Iako su formalno sve kompanije u Bugarskoj izašle na slobodno tržište električne energije, svega 12% klijenata distritubitivnih kompanija van kategorije domaćinstava – što je oko 54 hiljade mesta potrošnje, izabralo je snabdevača do 1. oktobra, od kada sve kompanije, prema Zakonu o energetici, moraju da se snabdevaju po slobodno ugovorenim cenama. Preostalih 400.000 maloprodajnih objekata, koji nisu izabarali snabdevača, zvanično je prebačeno na standardne ugovore sa kompanijama ČEZ, EVN i Energo-pro.

Generalno, cene električne energije prema ovim standardnim ugovorima nešto su više u odnosu na tržišne, ali nerzidentni kupci mogu da se odluče za promenu snadevača u svakom trenutku, najkasnije do kraja juna 2021. godine. Ukoliko do tada ne sklope važeći ugovor sa trgovcem električnom energijom, postaju klijenti snabdevača u poslednjoj instanci, gde su cene višestruko veće.

Postavlja se pitanje zašto se većina kompanija nije odlučila da odabere novog snabdevača? Verovatno zbog toga što nije bilo nacionalne informativne kampanje o reformi. Takođe, nije u interesu snabdevača EVN, ČEZ i Energo-pro da izgube kupce, zbog čega su pokušali da kompanije zadrže kroz pojednostavljene interne procedure.

Izvor: capital.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF