Bugarska: BEH izvršio treću isplatu kamate za evroobveznice

3. August 2019. / Region energetika

Bugarski energetski holding BEH sproveo je treću isplatu kamate za drugu emisiju evroobveznica od 2. avgusta 2016. godine, kotiranih na Irskoj berzi, objavila je kompanija.

Emisija evroobveznica ima nominalnu vrednost od 550 miliona evra, sa godišnjom kamatnom stopom od 4,875%. Iznos kamate je 52,441 miliona leva (26,813 miliona evra).

Obveznice su izdate na pet godina i dospevaju u avgustu 2021. godine.

Ovo je druga emisija obveznica kompanije na međunarodnim tržištima kapitala.

Prikupljena sredstva korišćena su za pokrivanje kredita koji je BEH povukao krajem aprila 2016. godine.

BEH je podigao kredit od 535 miliona evra kako bi ogranak NEK izvršio isplatu američkim termoelektranama u kompleksu Marica Istok – ContourGlobal i AES Galabovo.

BEH je holding kompanija za grupu bugarskih državnih kompanija koje se bave proizvodnjom, snabdevanjem i prenosom električne energije, prenosom, snabdevanjem i skladištenjem prirodnog gasa i eksploatacijom uglja.

Izvor: investor.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF