Bugarska: Cena na DAM IBEX najniža u Evropi

8. April 2020. / Region energetika

U Bugarskoj se u nedelju trgovalo najjeftinijom električnom energijom u Evropi. Cene na dan unapred tržištu Bugarske nezavisne energetske berze, DAM IBEX, za isporuku 6. aprila, iznosila je 11,95 evra po MWh. Međutim, to je znatno više nego prethodnog dana (4. aprila), kada se na DAM trgovalo po ceni od 3,57 evra po MWh.

U Nemačkoj i Francuskoj, gde je električna energija često jeftinija nego u Bugarskoj, električnom energijom se trgovalo za 17,34 odnosno 12,59 evra po MWh. Prosečna cena u Rumuniji iznosila je 19,47 evra po MWh, a u Srbiji 18,76 evra po MWh. Najviše cene zabeležene su u Sloveniji i Hrvatskoj – 26,25 evra po MWh.

Kao posledica pada potrošnje usled pandemije konorna virusa, proizvođači električne energije imaju viškove koje pokušavaju da prodaju na dan unapred tržištu. Međutim, kako potražnja gotovo nema, cene drastično padaju. Sličan obrazac primetan je širom Evrope.

Tako se na evropskim berzama trgovalo po cenama od 3 do 10 evra po MWh. Šta više – IBEX je pre samo dve nedelje registrovao rekordno niske cene električne energije – veoma blizu nule.

Izvor: capital.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF