Bugarska: Cena na IBEX DAM pala na pet evrocenti

25. March 2020. / Region energetika

Na bugarskoj berzi IBEX u nedelju, 22. marta zabeležene su rekordno niske cene od blizu nula leva. Tako su od 3 do 12 sati isporuke vršene po cenama od 0,1 do 0,39 leva (0,05 do 0,2 evra) po MWh. Poređenja radi, početkom marta u jutarnjim i popodnevnim časovima bile su uobičajene cene od 100 leva (51,1 evra) po MWh.

Glavni uzrok ekstremno niskih cena na IBEX je prekid potrošnje na hiljade potrošača – restorana, hotela i tržnih centara. Trgovci električnom energijom koji snabdevaju ove kupce trenutno imaju viškove, koje žele da plasiraju putem platforme dan uanpre. Međutim, kako je potražnja mala, cene su bukvalno doživele kolaps. Sličan trend beleži se u gotovo čitavoj Evropi, a Nemačka, Češka i Slovačka beleže čak i negativne cene.

U Bugarskoj je je takođe bilo ponuda sa negativnim cenama, ali je prosečna cena 22. marta iznosila 14,84 leva (7,59 evra) po MWh. U ponedeljak, 23. marta, cena je iznosila 38,12 leva (19,49 evra) po MWh, što je, s obzirom na niske spoljne temperature, izuzetno niska cena. Prošle nedelje, na primer, kada su već bile uvedene restriktivne mere zbog koronavirusa, električnom energijom se trgovalo po 66 leva (33,75 evra) po MWh, dok je u radnim danima cena iznosila između 55 i 60 leva (od 28,12 do 30,68 evra).

Generalno, mart, april i maj su meseci sa najnižim cenama električne energije na berzi, što se objašnjava padom potrošnjom posle zimskih meseci i velikim rezervama vode u akumulacijama hidroelektrana. Međutim, ova godina je drugačija i pad cena je mnogo veći, kako zbog suše, tako i zbog mera uvedenih tokom pandemije COVID-19.

Prosečna cena na IBEX od početka marta kreće se oko 58 leva (29,65 evra), dok je u prva dva meseca 2020. godine iznosila preko 90 leva (46 evra).

Niže cene su za industriju uglavnom dobrodošle, sve dok kompanije nemaju fiksne ugovore, o kojima će sada morati da pregovaraju.

S druge strane, za proizvođače električne energije ovo može imati štetan uticaj. Na primer, cena energije proizvedene u nukelarnoj elektrani Kozloduj iznosi oko 50 leva (25,56 evra) po MWh, što znači da elektrana ne može da ostvari veće prihode. A u poslednje dve godine upravo su dividende koje je NEK isplatio Bugarskom energetskom holdingu poslužile za pokrivanje dugova TE Marica istok 2.

Takođe, ova predstavlja problem i za proizvođače obnovljivih izvora energije, iako u manjem obim, jer je regulator procenio da će se obnovljiva energija prodavati na berzi po 90 leva (46 evra) po MWh, na osnovu čega će biti isplaćene odgovarajuće premije. Trenutno, na primer, solarne elektrane prodaju po ceni nižoj od 1 lev (0,5 evra) po MWh i gube razliku do 90 leva (evra).

Izvor: capital.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF