Bugarska: EBRD savetuje KEVR o regulaciji cena na tržištu električne energije

1. February 2019. / Region energetika

Vlada Bugarske odobrila je nacrt sporazuma između Regulatorne komisije za energetiku KEVR i Evropske banke za obnovu i razvoj, EBRD. U skladu sa sporazumom, EBRD će obezbediti konsultantske usluge u oblasti unapređenja analitičkih i tehničkih kapaciteta, kao i regulacije cena i efikasnosti tržišta električne energije, saopštila je Vlada.

U skladu sa sporazumom, biće pripremljena metodologija za monitoring tržišta, troškova i koristi investicionih projekata, kapitalnih i operativnih troškova umreženih kompanija u regulatorne svrhe, kao i metodologija za povezivanje regulisanih prihoda sa pokazateljima efikasnosti i kvaliteta usluga. Predviđeno je da se razvije kapacitet regulatora za sprovođenje inspekcija, preuzimanje elektronskih dokaza, rešavanje sporova i žalbi kompanija, kao i druga proceduralna i pravna pitanja.

Projekat predviđa pregled i analizu zakonodavstva i izradu predloga regulatornih promena u cilju unapređenja regulatornog okvira tržišta električne energije i regulatornih aktivnosti KEVR-a.

Izvor: publics.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF