Bugarska: Eurohold ne može da kupi kompanije ČEZ Bugarska, odlučila Komisija za konkurenciju

25. October 2019. / Region energetika

Komisija za zaštitu konkurencije saopštila je da, na osnovu odluke od 24. oktobra 2019. godine, zabranjuje koncentraciju kompanija, koja bi nastala preuzimanjem jedinstvene indirektne kontrole od strane Eurohold Bugarska AD nad kompanijama ČEZ-a u Bugarskoj.

Na osnovu informacija i dokaza prikupljenih tokom istrage o predmetu, Komisija je utvrdila da bi prijavljena transakcija stvorila efekte konglomerata na tržištu osiguranja i u sektoru električne energije. Prema Komisiji, planirana transakcija značajno bi povećala tržišnu snagu koncentrisanih kompanija, koje bi mogle da posluju nezavisno od svojih konkurenata.

Na osnovu ukupne analize, Komisija zaključuje da spajanje iskustva, ekonomskih resursa i tržišnih pozicija kompanija u sektoru električne energije i osiguranja stvara preduslove da data transakcija dovede do uspostavljanja ili jačanja dominantnog položaja udružene grupe i značajno sprečava efikasnu konkurenciju na relevantnim tržištima.

Kompletan tekst odluke dostupan je na saju Komisije, www.reg.cpc.bg.

Nakon usvajanja odluke, Eurohold Bugarska je objavio zvaničan stav da kompanija prihvata odluku kao pozitivnu ocenu finansijske snage holdinga. Eurohold veruje da je odluka usvojena nakon pažljivog čitanja i detaljne analize svih činjenica i okolnosti.

Kompanija očekuje odluku Nadzornog odbora o narednim koracima vezanim za transakciju i daljem razvoju investicione strategije u energetskom sektoru. Eurohold dodaje da bi, ukoliko bi sporazum bio potvrđen, u Bugarsku ušlo više od 500 miliona evra.

Izvor: publics.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF