Bugarska: Istorijski rekord na DAM IBEX

13. February 2020. / Region energetika

Na tržišnom segmentu „dan unapred” (DAM) kojim upravlja Nezavisna bugarska energetska berza EAD (IBEX) zabeležen je istorijski rekord u pogledu mesečnog obima trgovine u januaru, koji iznosi 1,2 TWh.

Podaci predstavljeni u mesečnom izveštaju IBEX za januar pokazuju porast obima trgovine za 36,7% u prvom mesecu 2020. godine u poređenju sa decembrom 2019. godine, kada je takođe ostvaren rekordan obim trgovine od 873.270 MWh.

Podaci IBEX takođe ukazuju na porast prosečne količine električne energije kojom se trguje na dan unapred tržištu, na 38.518 MWh.

U januaru je prosečan obim trgovine po satu na DAM dostigao udeo od 30,36% u prosečnom opterećenju sistema po satu, što je još jedan rekordan nivo, saopštio je operator berze.

Izvor: ibex.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF