Bugarska: KEVR proverava navode o manipulacijama na IBEX

8. October 2020. / Region energetika

Provera se obavlja u saradnji sa ACER, ali podaci o istrazi su poverljivi

 

Bugarska Regulatorna komisija za energetiku i vode (KEVR) proverava više od 30 navoda o nepravilnostima i manipulacijma na veleprodajnom tržištu električne energije, navodi se u pismu regulatora upućenom Bugarskoj federaciji industrijskih potrošača energije (BFIEK).

Predsedavajući KEVR Ivan Ivanov navodi da se ove inspekcije, prema zakonu, vrše u potpunoj poverljivosti i da nije dozvoljeno otkrivanje bilo kakvih informacija.

Na proleće je pri regulatornoj komisiji osnovano posebno odeljenje („Kontrola REMIT“) radi provere podataka o manipulacijama na tržištu. Ako stručnjaci utvrde kršenja, postupak se pokreće u skladu sa REMIT.

Provere se izvode u saradnji sa Agencijom za saradnju energetskih regulatora, ACER, dodaje regulator. Stručnjaci u ovom odeljenju trenutno razmatraju signale dobijene od učesnika na energetskoj berzi IBEX, uključujući informacije BFIEK-a.

Ovo udruženje je krajem septembra izrazio sumnju u postojanje manipulacija na IBEX, što se odnosnilo na određenu transakciju – ugovor koji je 16. jula 2020. zaključila Toplofikacija Sofija na tržištu za bilateralne ugovore.

U julu, Asocijacija bugarskih udruženja poslodavaca (AOBR) podnela je informaciju tužilaštvu o prodaji električne energije po sniženim cenama od strane proizvođača Toplofikacija Sofija. Prema asocijaciji, kompanija za daljinsko grejanje izgubila bi zbog ovog ugovora 2,2 miliona leva (1,12 miliona evra).

Organizacija je pre nekoliko dana saopštila da je prema njihovim informacijama ugovor raskinut i da će dostupna električna energija biće prodata na dan unapred trižištu (DAM).

Izvor: investor.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF