Bugarska: Najveće kompanije u energetskom sektoru

9. September 2020. / Region energetika

Bugarske kompanije u sektoru energetike značajno su povećale prihode u 2019. godini, a najveći rast beleže trgovci električnom energijom

Trgovina električnom energijom igra sve veću ulogu u sektoru, a koncentrisana je između malog broja igrača

Finansijske performanse vodećih kompanija su značajno poboljšane, s tim što gubitke i dalje beleže državne kompanije NEK i TE Marica Istok 2 i  gradska Toplifikacija Sofija.

Liberalizacija tržišta se nastavlja, ali i dalje su vidljivi nedostaci i državna intervencija

U prvih 10 kompanija po veličini prihoda u 2019. godini, sedam ima nove pozicije, a prvi put posle deset godina NEK beleži promet manji od 3 milijarde leva (1,53 milijarde evra), NE Kozloduj i Bulgargaz su postavili nove rekorde, a trgovac električnom energijom povezan sa Hristom Kovačkim, Grand Energy Distribution, postao je apsolutni lider sa prihodima od preko 900 miliona leva (460 miliona evra).

Sve u svemu, finansijske performanse vodećih energetskih kompanija su unapređene. Na primer, dobit prvih 25 kompanije je više nego udvostručena – sa oko 500 miliona leva (255 miliona evra) na preko 1,2 milijarde leva (613 miliona evra). I to sa povećanjem ukupnih prihoda za samo 4,8% i zadržavanjem istog broja zaposlenih – ukupno 23 hiljade.

U praksi, jedine kompanije koje beleže gubitke, a zauzimaju vodeće pozicije u sektoru, jesu državne NEK i TE Marica Istok 2, kao i gradska Toplifikacija Sofija, koje imaju strukturne probleme i generalno loš poslovni model.

Svi ovi procesi vidno se intenziviraju 2020. godine i sigurno će dovesti do novih promena, posebno nakon planirane pune liberalizacije tržišta električne energije za poslovne potrošače od 1. oktobra i predstojećeg kaplovanja energetske berze sa rumunskom i mađarskom platformom dan unapred.

Nova berza gasa takođe će promeniti finansijske tokove, jer će državni Bulgargaz nuditi sve veće količine gasa na berzi, umesto po regulisanim cenama. Takođe, pojaviće se novi konkurenti, koji mogu dramatično promeniti sektor u kojem trenutno dominira država.

Međutim, jedno je sigurno: teško da ćemo uskoro videti tako velike prihode kakvi su zabeleženi 2019. godine. Zbog epidemije koronavirusa i nametnutih restrikcija, cene energije su znatno pale i nema izgleda za povratak na prethodni nivo u skorije vreme. Na jesen može doći i do novog kolapsa u slučaju ponovnog pooštravanja mera.

Najveći utisak u rezultatima energetskih kompanije ostavlja neverovatan rast prihoda trgovca električnom energijom Grand Energy Distribution, povezanog sa Hristom Kovačkim – sa 469 miliona leva (240 miliona evra) u 2018. na preko 918 miliona leva (469 miliona evra) u prošloj godini, što predstavlja skok za preko 95%.

Poređenja radi, sledeći trgovac električnom energijom na rang listi – ČEZ Trgovina, ostvarila je prihod od 482 miliona leva (264,4 miliona evra), što je za 7,6% više nego u 2018. godini.

U 2016. i 2017. godini kompanija Grand Energy Distribution prijavila je promet od oko 220 miliona leva (112,5 miliona evra), što pokazuje da se brzi razvoj dogodio u poslednje dve godine. Iza njega stoji nekoliko faktora, a glavni je taj što je kompanija pobedila na velikim tenderima za prodaju električne energije koje je organizovala Nuklaerna elektrana Kozloduj, zahvaljujući čemu je Grand Energy Distribution postala snabdevač ne samo krajnjih kupaca, već i drugih trgovaca.

Pored toga, otkupljivala je svu električnu energiju od termoelektrana povezanih sa Kovačkim, a do sredine ove godine preprodavala je i električnu energiju koju proizvodi Toplofikacija Sofia. Takođe, Grand Energy Distribution je glavni igrač u javnim nabavkama električne energije za državne i opštinske strukture i preduzeća.

Ukrupnjivanje igrača u sektoru, kao i nestanak nekih od njih, verovatno ima uticaj. Na primer, do pre dve godine, Arcadia Service i s njim povezana Energy Financial Group bili su u grupi najvećih trgovaca na malo sa prihodima od 200 miliona leva (102,3 miliona evra), odnosno preko 150 miliona leva (76,7 miliona evra), ali su obe kompanije bankrotirale.

Drugi, poput Snabdevanja energijom, smanjili su svoju aktivnost poslednjih godina, sa skoro 120 miliona leva (61,4 miliona evra) u 2016. i 2017. na 90 miliona leva (46 miliona evra) u 2018. godini, da bi prošle godine pali na 60 miliona leva (30,7 miliona evra).

Drugi trgovac električnom energijom povezan sa Kovačkim, European Trade of Energy, svakako zaslužuje pažnju. Kompanija nije objavila godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu do 30. juna i glatko je odbila da portalu capital.bg dostavi podatke o prihodu i dobiti/gubitku. Podaci su, međutim, sada dostupni a prijavljeni prihodi za prošlu godinu iznosili su preko 313 miliona leva (160 miliona evra), dok je u 2018. godini kompanija prijavila 119 miliona leva (60,8 miliona evra) prihoda, dok su u 2017. godini oni iznosili samo 0,07 miliona leva (0,04 miliona evra). To se može objasniti činjenicom da dve kompanije povezane sa Kovačkim često kupuju i preprodaju električnu energiju jedna drugoj.

Aktivna reklamna kampanja Grand Energy Distribution, započeta u junu, pokazuje da će ovaj trgovac električnom energijom biti aktivno uključen u privlačenje novih poslovnih kupaca od 1. oktobra 2020. godine, kada će sve kompanije morati da izađu na tržište. Međutim, novo povećanje prihoda u 2019. godini malo je verovatno, jer su cene električne energije sada znatno niže nego prošle godine.

Međutim, doći će do promena u grupi kompanija za distribuciju električne energije. To su ČEZ Trade, EVN Trading South East Europe, Energo-pro Energy Services i Energo-Pro Trading, od kojih su poslednje dve ove godine spojene u jednu kompaniju. Sada imaju relativno stabilno poslovanje zbog ograničenog broja kupaca na slobodnom tržištu (prihodi se menjaju uglavnom usled promene cene električne energije), a promena je samo u finansijskom rezultatu kompanija Energo-pro, koje su smanjile profit. To je uglavnom posledica stabilnih i stalno rastućih cena električne energije u 2019. godini.

Od 1. oktobra 2020. godine preko 300 hiljada kompanija preći će na slobodno tržište. ČEZ Elektro, EVN Bugarska Elektrosnabdevanje i Energo-pro Prodaja, koji trenutno snabdevaju ove korisnike po regulisanim cenama, zabeležiće pad prihoda nakon što se njihovi trenutni poslovni kupci prebace kod drugih snabdevača električnom energijom. Međutim, u 2019. godini njihovi finansijski pokazatelji su dobri. Pad prihoda beležie EVN Bugarska Elektronabdevanje i Energo-pro Prodaja, ali su sve tri kompanije profitabilne.

Što se tiče kompanija ČEZ Distribucija, Elektroprenos Jug i Elektroroprenos Sever, koje upravljaju prenosnom mrežom, one su zabeležile rast prihoda i profita, nakon što je regulator, KEVR, prošle godine povećao naknade za prenos i pristup.

Izvor: capital.bg

 

 

Skinite kao PDF :

Download PDF