Bugarska: Nastavljen trend rasta cena na IBEX, bugarsko tržište i dalje najskuplje u regionu

10. June 2019. / Region energetika

U periodu od 7. maja do 7. juna 2019. godine, cena električne energije na dan unapred tržištu (DAM) Bugarske nezavisne energetske berze IBEX bila je najviša ne samo u regionu, već i u poređenju sa tržištima u Centralnoj i Zapadnoj Evropi. Tako su niže cene zabeležene u Francuskoj, Nemačkoj i Austriji, dok su više cene bile samo u Grčkoj, Italiji, Švajcarskoj i Portugalu, odnosno u zemljama koje tradicionalno plaćaju najskuplju električnu energiju.

Prosečna cena transakcija na DAM u ovom periodu iznosila je 42,38 evra po MWh. Poređenja radi, cena na istom tržištu u Mađarskoj bila je 41,25 evra, u Srbiji 40,83 evra i u Rumuniji 40,75 evra. U Centralnoj Evropi, uključujući Sloveniji i Hrvatsku, cene su se kretale od 37 do 40 evra po MWh.

Jedan od glavnih razloga za ovaj trend je smanjena likvidnost bugarske energetske berze. Najveći deo električne energije, oko dve trećine, i dalje osiguravaju državni proizvođači u okviru BEH grupe – Kozloduj, NEK i TE Marica Istok 2.

Na taj način je, uz ograničenu ponud ovih elektrana, došlo do naglog povećanja cena. Konkretno u ovom slučaju, jedan reaktor elektrane Kozloduj bio je u remontu od 1. maja od 10. juna.

Izvor: capital.bg

 

Skinite kao PDF :

Download PDF