Bugarska: Obim trgovine na IBEX DAM 704.351 MWh u septembru

18. October 2019. / Region energetika

Obim trgovine na dan unapred tržištu Bugarske nezavisne energetske berze IBEX u septembru 2019. godine iznosio je 704.351,1 MWh, što je za 0,8% više u odnosu na prethodni mesec.

Prosečan dnevni obim trgovine povećan je za 4,2%, na 23.478,4 MWh.

Prosečna cena električne energije za bazno opterećenje iznosila je 55,31 evra, što je za 6,1% više u odnosu na avgust (52,12 evra).

Prosečna cena za vršno opterećenje povećana je za 5,7%, sa 56,78 evra po MWh u avgustu na 59,99 evra u septembru.

Prosečna cena za off-peak iznosila je 50,65 evra po MWh, za 6,7% više u poređenju sa prethodnim mesecom (47,47 evra).

Na tržištu unutar dana u septembru trgovalo se sa 7.506,2 MWh, za 28,5% manje u odnosu na prethodni mesec – 10.491,6 MWh.

Preosečna ponderisana cena u septembru iznosila je 50,15 evra po MWh, za 17,2% manje u odnosu na prethodni mesec (60,59 evra po MWh).

Obim transakcija registrovanih na Centralizovanom tržištu za bilateralne ugovore, sa isporukom septembru, iznosio je 1.203.545,2 MWh, a presečna ponderisana cena 48,49 evra po MWh. Ta količina je za 15,9% manja u odnosu na avgust, dok je cena niža za 0,2%.

Putem bilateralnih ugovora zaključenih u septembru, za isporuku električne energije u budućnosti, na centralizovanoj platformi trgovalo se sa 499.019 MWh, što je za 342,5% više u poređenju sa avgustom.

Prosečna ponderisana cena od 60,45 evra po MWh, viša je za 22,1% u odnosu na avgust.

Na sve tri platforme IBEX – DAM, ID, bilateralni ugovori – trgovalo se sa ukupno 1,21 TWh.

Izvor: ibex.bg

 

Skinite kao PDF :

Download PDF