Bugarska: Pad cene na IBEX DAM u oktobru za 6,7% na mesečnom nivou

12. November 2020. / Region energetika

Obim trgovine na dan unapred tržištu Bugarske nezavisne energetske berze IBEX u oktobru 2020. godine iznosio je 1,44 miliona MWh, što je 3,5% više u odnosu na septembar (1,39 miliona MWh).

Prosečan dnevni obim trgovine ostao je na približno istom nivou, 46.382,2 MWh (+0,1% u odnosu na prethodni mesec).

Prosečna cena električne energije za bazno opterećenje iznosila je 43,16 evra po MWh, što je za 6,7% manje u odnosu na prethodni mesec (46,25 evra).

Prosečna cena za vršno opterećenje smanjena je za 3,8%, sa 49,58 evra po MWh u septembru na 47,7 evra po MWh u oktobru.

Prosečna cena za off-peak iznosila je 38,62 evra po MWh, što je smanjenje za 10% na mesečnom nivou (42,91 evra po MWh).

Na tržištu unutar dana u oktobru trgovalo se sa 98.953,1 MWh, za 31,2% više u odnosu na prethodni mesec (75.422,6 MWh).

Prosečna ponderisana cena na IDM oktobru iznosila je 43,84 evra po MWh, za 10,3% manje u odnosu na prethodni mesec (48,87 evra po MWh).

Izvor: ibex.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF