Bugarska: Preko 500.000 objekata izlazi na slobodno tržište električne energije 1. oktobra

3. June 2020. / Region energetika

Izmene Zakona o energetici uticaće na oko 506.000 prodajnih mesta u vlasništvu 300.000 kompanija u Bugarskoj, što trenutno predstavlja trećinu regulisanog tržišta električne energije.

Svi potrošači van kategorije domaćinstava u zemlji izaći će na slobodno tržište električne energije od 1. oktobra, na osnovu amandmana na Zakon o energetici koje je 2. juna usvojio skupštinski Odbor za energetiku.

Ovaj predlog predstavlja najveću reformu bugarske energetike u poslednjih nekoliko godina. Kao rezultat zakonskih izmena, čak i najmanji maloprodajni objekti moraće da izađu na slobodno tržište i potpišu ugovor sa izabranim trgovcem električnom energijom. Oni i sada imaju pravo da izađu na slobodno tržište, ali većina se odlučila da ostane u regulisanom segmentu, zbog fiksnih cena.

Razlozi uvođenja ovih izmena povezani sa zahtevima Evropske unije za liberalizaciju tržišta električne energije u skladu sa direktivom Evropskog parlamenta i Saveta EU od 5. juna 2019. godine.

„Unapređeni regulatorni okvir trebao bi pomoći u prevazilaženju trenutnih problema s obzirom da i dalje postoji visok stepen regulatorne intervencije. Ova intervencija uvele je prepreke za snabdijevanje električnom energijom pod jednakim uslovima, kao troškove, koji su veći u poređenju sa snabdevanjem električnom energijom po tržišnim principima“, navodi se u obrazloženju predloga zakona.

Ova reforma odlagana je nekoliko godina zbog „politčkog troška“, ali su buagrske vlasti požurile sa liberalizacijom tržište jer je to uslov za uvođenje mehanizma kapaciteta.

Parlamentarni odbor za energetiku naglašava da će u procesu potpune liberalizacije tržišta električne energije u Bugarskoj biti potrebno odobriti mehanizam kapaciteta (obezbeđivanje rada elektrana na ugalj tokom energetske tranzicije) i da je to privremena mera za osiguranje bezbednosti elektroenergetskog sistema u periodu prelaska na ekonomiju sa niskim udelom ugljenika.

Izmene Zakona o energetici uticaće na oko 300.000 potrošača, a prema proračunima regulatorne agencije (KEVR), ovi potrošači koji su trenutno na regulisanom tržištu, čine jednu trećinu tog tržišta (sa potrošnjom od 4.500.000 MWh).

Primenom ovih amandmana, uređeno tržište će biti smanjeno na 10.000.000 do 10.500.000 MWh, a pravo na regulisano snabdevanje imaće samo domaćinstava.

Izvor: investor.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF