Bugarska: Prihodi Fonda za sigurnost elektroenergetskog sistema 935 miliona evra

30. January 2020. / Region energetika

Ukupni prihodi od 1,829 milijardi leva (935 miliona evra) biće uplaćeni u Fond za sigurnost elektroenergetskog sistema ove godine, nakon što je Savet ministara odobrio budžet fonda. Očekuje se da će oko 48% sredstava fonda (oko 450 miliona evra) činiti prihodi od emisija ugljenika.

Prikupljena sredstva pokriće troškove Nacionalne elektroprivrede EAD (NEK) u prethodnom regulatornom periodu, koji proizilaze iz njenog statusa javnog snabdevača, u skladu sa Zakonom o energetici.

Takođe je predviđeno da se prihodi Fonda koriste za isplatu premija za kogeneracijska postrojenja, kao i elektrane na obnovljive izvore energije.

Fond za sigurnost elektroenergetskog sistema osnovan je u julu 2015. godine u cilju pokrivanja troškova kompanije NEK, proisteklih na osnovu obaveze kupovine električne energije po preferencijalnim cenama.

Po zakonu, Fond prikuplja 5% mesečnog prihoda od prodaje električne energije od proizvođača i uvoznika, od naknada za pristup i prenos električne energije i prirodnog gasa, kao i od skladištenja prirodnog gasa. Fond takođe ostvaruje prihode od prodaje kvota za emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i po osnovu stavke „obaveze prema društvu“ koju plaćaju građani putem računa za električnu energiju.

Izvor: investor.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF